Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Thầy và đệ tử Mục đích của thầy là gì?
 
 
Thầy và đệ tử

Mục đích của thầy là gì?