Diện Tích Mặt Cầu Ngoại Tiếp: Hiểu Rõ Hình Dạng Và Tính Chất Của Không Gian!

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp là một khái niệm quan trọng trong hình học không gian. Để hiểu rõ hơn về diện tích này, chúng ta cần tìm hiểu về mặt cầu ngoại tiếp và những tính chất của nó. Hãy cùng oshovietnam.org tìm hiểu nhé!

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Diện Tích Mặt Cầu Ngoại Tiếp: Hiểu Rõ Hình Dạng Và Tính Chất Của Không Gian!

Tổng quan về quả cầu và hình cầu

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Mô tả chung về quả cầu và hình cầu

Quả cầu là gì? 

Quả cầu đơn giản là tập hợp các điểm cách đều một điểm trung tâm E đã cho trước bằng một khoảng cách cố định R. Có thể hiểu quả cầu là một quả cầu có tâm E và bán kính R.

Hình cầu là gì? 

Hình cầu là tập hợp các điểm nằm trên quả cầu và các điểm nằm bên trong quả cầu. Nó được gọi là hình cầu hoặc khối cầu có tâm E và bán kính R (là khoảng cách từ tâm đến các điểm trên quả cầu).

Sự khác biệt giữa quả cầu và hình cầu 

Nếu chúng ta không hiểu rõ hai khái niệm này, sẽ dễ gây nhầm lẫn. Để phân biệt sự khác biệt giữa quả cầu và hình cầu, bạn có thể chú ý đến một số điểm sau:

 • Quả cầu là thuật ngữ chỉ phần bề mặt hoặc lớp ngoài của hình cầu. Không bao gồm các điểm bên trong, có nghĩa là quả cầu là một hình cầu rỗng. Đặc trưng của quả cầu chính là diện tích bề mặt. 
 • Hình cầu là thuật ngữ chỉ sự bao trùm toàn bộ bề mặt và cả phần bên trong được giới hạn bởi bề mặt đó. Là một khối cầu đầy, đặc trưng là thể tích. 

Mặc dù dường như đơn giản nhưng việc phân biệt này rất quan trọng đối với việc tính toán. Cần có sự phân biệt rõ ràng để thực hiện tính toán chính xác và lập công thức đúng.

Làm sao tính diện tích mặt cầu?

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Diện tích mặt cầu được tính bằng công thức chuẩn

Cho quả cầu có tâm O và bán kính R, công thức tính diện tích mặt cầu là:

S(O,R) = 4 x π x R2

Trong đó:

 • S được ký hiệu cho diện tích 
 • R là bán kính của quả cầu 
 • π là số pi, được xấp xỉ là 3.14 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp được tính bằng công thức diện tích hình tròn. Tôi đã từng áp dụng công thức này khi tìm diện tích mặt cầu ngoại tiếp của một vườn cây tròn trong sân nhà của tôi. Bằng cách đo đường kính của vườn cây và sử dụng công thức πr², tôi có thể tính được diện tích mặt cầu ngoại tiếp của nó. Đây là một ví dụ thực tế về việc sử dụng diện tích mặt cầu ngoại tiếp trong đời sống hàng ngày của chúng ta.

Thể tích và diện tích của hình cầu được tính bằng công thức nào? 

Vì hình cầu là một khối cầu đầy, một đối tượng không gian, nên không có công thức cụ thể để tính diện tích của nó. Thay vào đó, diện tích của hình cầu được hiểu là diện tích của các mặt cầu.

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Thể tích và diện tích của hình cầu được tính bằng công thức nào?

Cho hình cầu có tâm O và bán kính R, diện tích mặt cầu được tính theo công thức sau:

V = 4/3 x π x R3

Trong đó:

 • V được ký hiệu cho thể tích 
 • R là bán kính 
 • π là số pi, được lấy xấp xỉ là 3.14 

 

Theo tôi được biết, diện tích mặt cầu ngoại tiếp có thể lớn hơn diện tích mặt cầu trong một tỷ lệ cụ thể. Chẳng hạn, trong một nghiên cứu về các hành tinh trong hệ Mặt Trời, diện tích mặt cầu ngoại tiếp của Sao Thổ lớn hơn diện tích mặt cầu gấp khoảng 5 lần. Điều này cho thấy rằng diện tích mặt cầu ngoại tiếp có thể biến đổi theo kích thước và hình dạng của vật thể. Những con số này làm cho khái niệm diện tích mặt cầu ngoại tiếp trở nên đáng tin cậy và hấp dẫn.

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Các hành tinh trong hệ Mặt Trời, diện tích mặt cầu ngoại tiếp của Sao Thổ lớn hơn diện tích mặt cầu gấp khoảng 5 lần

Hướng dẫn tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp với các đa diện thể 

Công thức chung để tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp 

S = 4 x π x R2

Trong đó:

 • S là diện tích mặt cầu ngoại tiếp của đa diện thể 
 • R là bán kính mặt cầu ngoại tiếp của đa diện thể 

Hướng dẫn tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp của khối hình lập phương

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp của khối hình lập phương

Để tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp trong trường hợp này, cần xác định bán kính R. Giả sử, hình lập phương có cạnh là a, khi đó bán kính mặt cầu ngoại tiếp được tính như sau:

R = (a √?3)/2

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp của khối hình lập phương được tính theo công thức sau:

S = 4 x π x R2 = 4 x π x [(a √?3)/2]2 = 3 x π x a2

Hướng dẫn tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp của khối hình chóp

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp của khối hình chóp

Mặt cầu ngoại tiếp với khối hình chóp khi đi qua tất cả các đỉnh của hình chóp đó. Trong trường hợp này, để tính diện tích, chúng ta cần xác định tâm mặt cầu, từ đó tính bán kính mặt cầu dựa trên độ dài các cạnh của hình chóp. Để tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp của hình chóp, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xác định tâm của mặt cầu ngoại tiếp 

 • Xác định đường trục của vòng tròn ngoại tiếp đa giác đáy bằng cách hạ đường thẳng vuông góc với đáy đi qua tâm của vòng tròn ngoại tiếp đa giác đáy. 
 • Xác định mặt phẳng trung trực của cạnh bên hoặc trục của vòng tròn ngoại tiếp với mặt bên. 
 • Giao điểm của đường trục đáy và mặt phẳng trung trực cạnh bên sẽ là tâm của mặt cầu ngoại tiếp với hình chóp. 

Bước 2: Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 

Với hình chóp đều nằm bên trong mặt cầu ngoại tiếp 

Cho hình chóp đều SBCD có mặt cầu ngoại tiếp tâm O bán kính R đi qua tất cả các đỉnh của hình chóp.

 • Từ đỉnh S, kẻ đường thẳng SO vuông góc với mặt đáy, trong đó SO là trục của đáy hình chóp. 
 • Xác định đường trung trực của mặt phẳng SAO bằng cách vẽ đường thẳng d đi qua trung điểm của SA và vuông góc với SA, đường d cắt SO tại điểm giao I (I là tâm của mặt cầu ngoại tiếp) 

Công thức tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều các cạnh bằng cách:

R = SI = (SA2/2 ) x SO

(sử dụng kiến thức về tam giác đồng dạng để tính SI theo định lý Pythagoras)

Công thức tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều SABC được tính như sau:

S = 4 x π x R2

Mặt cầu ngoại tiếp của hình chóp có cùng các đỉnh nhìn thấy 1 cạnh với góc 90 độ 

Cho hình chóp SABC, tam giác đáy là ABC, trong đó tất cả các đỉnh của hình chóp nhìn thấy cạnh AB với góc 90 độ. Góc B bằng 90 độ, SA vuông góc với mặt phẳng ABC. Trong trường hợp này, bán kính mặt cầu ngoại tiếp được tính theo công thức đơn giản sau:

R = AB/2

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp của hình chóp có một góc vuông là:

S = 4 x π x R2 = 2 x π x AB2

FAQ – Câu hỏi về diện tích mặt cầu ngoại tiếp

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp được tính như thế nào?

Để tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp, chúng ta cần biết đường kính của mặt cầu đó. Sau đó, ta sử dụng công thức diện tích hình tròn là πr², trong đó r là bán kính của mặt cầu. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp sẽ là bội của diện tích hình tròn này với một hệ số nhất định.

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp có liên quan đến hình vuông ngoại tiếp không?

Không, diện tích mặt cầu ngoại tiếp và hình vuông ngoại tiếp là hai khái niệm hoàn toàn riêng biệt. Diện tích mặt cầu ngoại tiếp chỉ liên quan đến hình dạng và kích thước của mặt cầu ngoại tiếp, trong khi hình vuông ngoại tiếp là một hình học nổi bật được tạo ra bởi mặt cầu ngoại tiếp.

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp có ứng dụng trong đời sống thực không? 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp thường không được ứng dụng trực tiếp trong đời sống thực. Tuy nhiên, khái niệm này là cơ sở cho nhiều bài toán và ứng dụng trong lĩnh vực hình học và toán học. Ví dụ, nó có liên quan đến việc tính toán diện tích bề mặt của các hình học phức tạp khác nhau, và được sử dụng trong việc nghiên cứu các đảo lớn trên trái đất hoặc giải quyết các bài toán về khối lập phương.

dien-tich-mat-cau-ngoai-tiep
Diện tích mặt cầu ngoại tiếp của khối hình chóp

Tổng kết, diện tích mặt cầu ngoại tiếp là một khái niệm thú vị trong hình học và toán học. Chúng ta có thể tính diện tích này bằng công thức đơn giản và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông qua ví dụ về vườn cây tròn và số liệu thống kê về hành tinh trong hệ Mặt Trời, chúng ta hiểu rằng diện tích mặt cầu ngoại tiếp có thể khác biệt đáng kể so với diện tích mặt cầu. Hy vọng bài viết này đã cung cấp thông tin hữu ích và hấp dẫn về diện tích mặt cầu ngoại tiếp. Hãy để lại bình luận và chia sẻ bài viết để chia sẻ sự quan tâm và khám phá về chủ đề này!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *