Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Con đường và phương pháp Mật tông Kĩ thuật ánh sáng thứ nhất - phần 1
 
 
Mật tông

Kĩ thuật ánh sáng thứ nhất - phần 1

0.5 oz Anahata (Heart Chakra) Essential Oil- 100% Pure ...

 

“Xem điều tinh tuý của ông là tia sáng đi lên trong cột sống từ trung tâm tới trung tâm, và do vậy làm dâng lên “tính sống” trong ông.”

 

Nhiều phương pháp yoga dựa trên điều này. Trước hết hiểu nó là gì; thế rồi áp dụng. Cột sống, xương sống, là cơ sở cho cả thân thể và tâm trí bạn. Tâm trí bạn, cái đầu của bạn, là tận cùng của xương sống. Toàn thân được bắt rễ trong xương sống. Nếu xương sống là trẻ, bạn là trẻ. Nếu xương sống là già, bạn là già. Nếu bạn có thể giữ cho xương sống của bạn trẻ, khó mà trở nên già. Mọi thứ tuỳ thuộc vào xương sống của bạn. Nếu xương sống của bạn sống động, bạn sẽ có tâm trí rất lỗi lạc. Nếu xương sống là đờ đẫn và chết, bạn sẽ có tâm trí rất ngu ngơ. Toàn thể yoga cố gắng theo nhiều cách để làm cho xương sống của bạn thành sống động, sáng chói, đầy ánh sáng, trẻ và tươi tắn.

Xương sống có hai đầu: bắt đầu là trung tâm dục và kết thúc là sahasrara, trung tâm thứ bẩy ở đỉnh đầu. Chỗ bắt đầu của xương sống được gắn với đất, và dục là thứ có tính đất nhất trong bạn. Từ trung tâm bắt đầu trong xương sống, bạn ở trong tiếp xúc với tự nhiên, với điều Sankhya đã gọi là prakrati - đất, vật chất. Từ trung tâm cuối cùng, hay cực thứ hai, sahasrar, trong đầu, bạn trong tiếp xúc với điều thiêng liêng. Đây là hai cực của sự tồn tại của bạn. Thứ nhất là dục và thứ hai là sahasrar. Không có từ dành cho sahasrar trong tiếng Anh. Đây là hai cực. Hoặc cuộc sống của bạn sẽ hướng dục hoặc hướng sahasrar. Hoặc năng lượng của bạn sẽ chảy xuống từ trung tâm dục trở về đất, hoặc năng lượng của bạn sẽ được xả ra từ sahasrar vào trong càn khôn. Từ sahasrar bạn chảy vào trong brahman, vào trong Sự tồn tại tuyệt đối. Từ dục bạn chảy xuống vào trong sự tồn tại tương đối. Đây là hai dòng chảy, hai khả năng. Chừng nào bạn chưa bắt đầu chảy lên, khổ của bạn sẽ không bao giờ kết thúc. Bạn có thể có những thoáng nhìn về hạnh phúc, nhưng chỉ những thoáng nhìn - và những thoáng nhìn rất ảo vọng.

Khi năng lượng bắt đầu chảy lên bạn sẽ có ngày càng nhiều các thoáng nhìn thực. Và một khi nó đạt tới sahasrar và được xả ra từ đó, bạn sẽ có phúc lạc tuyệt đối cùng bạn. Đó là niết bàn. Thế thì không có thoáng nhìn; bạn trở thành bản thân phúc lạc. Cho nên toàn thể sự việc đối với yoga và mật tông là làm sao chuyển năng lượng đi lên qua cột sống, qua cột xương sống, làm sao giúp nó chuyển động ngược với lực hấp dẫn của đất. Dục là rất dễ dàng vì nó chảy theo hấp dẫn đất. Đất kéo mọi thứ xuống, trở lại; năng lượng dục của bạn được đất kéo xuống. Bạn có thể đã không nghe nói về điều đó, nhưng các phi hành gia đã cảm thấy điều này - rằng khoảnh khắc họ chuyển động ra ngoài lực hấp dẫn của trái đất, họ không cảm thấy nhiều tính dục. Khi thân thể mất trọng lượng, tính dục tan biến, biến mất.

Đất đang kéo sinh lực của bạn xuống và điều này là tự nhiên, vì sinh lực tới từ đất. Bạn ăn thức ăn và bạn tạo ra sinh lực bên trong bạn; nó tới từ đất, và đất đang kéo nó lại. Mọi thứ đi về cội nguồn của nó. Và nếu nó tiếp tục chuyển động theo cách này, sinh lực quay đi quay lại, và bạn đang chuyển động trong vòng tròn, bạn sẽ liên tục chuyển động hết kiếp nọ tới kiếp kia. Bạn có thể liên tục chuyển động theo cách này vô hạn chừng nào bạn chưa lấy cú nhảy giống như các phi hành gia. Như các phi hành gia, bạn phải lấy cú nhảy và đi ra ngoài vòng tròn này. Thế thì hình mẫu sức hấp dẫn của đất bị phá vỡ. Nó có thể bị phá vỡ!

Các kĩ thuật để làm sao nó có thể bị phá vỡ là ở đây - để làm sao năng lượng này có thể chuyển động theo chiều đứng và dâng lên bên trong bạn, đạt tới những trung tâm mới; để làm sao năng lượng mới có thể được khải lộ bên trong bạn, làm cho bạn thành con người mới với mọi chuyển động. Và khoảnh khắc năng lượng này được xả ra từ sahasrar của bạn, cực đối lập của dục, bạn không còn là người. Thế thì bạn không thuộc vào trái đất này; bạn đã trở thành điều thiêng liêng. Đó là điều được ngụ ý khi chúng ta nói Krishna là Thượng đế hay Phật là Thượng đế. Thân thể họ cũng giống như thân thể bạn - thân thể họ sẽ phải rơi vào ốm và chúng sẽ phải chết - mọi thứ xảy ra trong thân thể họ như nó xảy ra cho bạn. Chỉ một điều không xảy ra trong thân thể họ mà đang xảy ra cho bạn: năng lượng đã phá vỡ hình mẫu hấp dẫn của đất.

Nhưng điều đó bạn không thể thấy được, nó không phải là thấy được cho mắt bạn. Nhưng thỉnh thoảng khi bạn đang ngồi bên cạnh vị phật, bạn có thể cảm thấy điều này. Đột nhiên bạn cảm thấy bột phát năng lượng bên trong bạn, và năng lượng của bạn bắt đầu chảy lên. Chỉ thế thì bạn mới biết rằng cái gì đó đã xảy ra. Chỉ bằng việc ở trong tiếp xúc với vị phật năng lượng của bạn bắt đầu chuyển lên hướng tới sahasrar. Phật là mạnh tới mức ngay cả đất cũng còn kém mạnh; nó không thể kéo được năng lượng của bạn xuống. Những người đã cảm thấy điều này quanh một Jesus, một Phật, một Krishna, đã gọi họ là Thượng đế. Họ có nguồn năng lượng khác mạnh hơn đất.

Làm sao hình mẫu này có thể bị phá vỡ? Kĩ thuật này là rất hữu dụng cho việc phá huỷ hình mẫu này. Trước hết hiểu điều gì đó cơ bản. Một, nếu bạn đã quan sát chút nào bạn phải đã quan sát rằng năng lượng dục của bạn chuyển động cùng tưởng tượng. Chỉ qua tưởng tượng trung tâm dục của bạn bắt đầu vận hành. Thực sự, không có tưởng tượng nó không thể vận hành được. Đó là lí do tại sao nếu bạn đang trong yêu ai đó nó vận hành tốt hơn - vì với yêu, tưởng tượng đi vào. Nếu bạn không trong yêu điều đó là rất khó. Nó sẽ không vận hành.

Đây là lí do tại sao mãi dâm nam không được tìm thấy vào thời xưa, chỉ thấy mãi dâm nữ. Khó cho mãi dâm nam nếu anh ta không có yêu, và làm sao anh ta có thể có yêu chỉ bởi vì tiền? Bạn có thể trả tiền cho đàn ông để có giao hợp với bạn, nhưng nếu anh ta không có tưởng tượng dành cho bạn, anh ta không thể hoạt động được. Đàn bà có thể hoạt động vì dục của họ là thụ động. Thực sự, hoạt động của họ không được cần. Họ có thể được tách rời toàn bộ; họ có thể không cảm thấy bất kì cái gì chút nào. Thân thể của họ có thể chỉ ở đó như xác chết. Với người mãi dâm bạn không làm tình với thân thể thực - chỉ với cái xác chết. Nhưng đàn bà có thể dễ dàng là người mãi dâm vì dục của họ là thụ động.

Trung tâm dục vận hành qua tưởng tượng. Đó là lí do tại sao ngay cả trong mơ bạn có thể cương cứng và xuất tinh. Chúng là thực tại. Mơ chỉ là tưởng tượng. Người ta đã quan sát rằng mọi đàn ông, nếu mạnh khoẻ về thể chất, sẽ có ít nhất mười lần cương cứng trong đêm. Với mọi chuyển động của tâm trí, chỉ với một thoáng nghĩ về dục, cương cứng sẽ tới. Tâm trí bạn có nhiều năng lượng, nhiều khả năng, và một khả năng là ý chí. Nhưng bạn không thể lấy ý chí với dục được. Với dục ý chí là bất lực. Nếu bạn cố yêu ai đó, bạn sẽ cảm thấy bạn đã đi tới bất lực. Cho nên đừng bao giờ cố. Ý chí không bao giờ làm việc với dục; chỉ tưởng tượng sẽ làm việc. Tưởng tượng, và trung tâm này sẽ bắt đầu làm việc. Tại sao tôi nhấn mạnh vào sự kiện này? Vì nếu tưởng tượng giúp cho năng lượng chuyển động, thế thì bạn có thể di chuyển nó đi lên hay đi xuống chỉ bằng tưởng tượng. Bạn không thể di chuyển máu bạn bằng tưởng tượng; bạn không thể làm bất kì cái gì khác trong thân thể bằng tưởng tượng. Nhưng năng lượng dục có thể được chuyển động bằng tưởng tượng. Bạn có thể đổi chiều của nó.

Kinh này nói, "Xem điều tinh tuý của ông như tia sáng" - nghĩ về bản thân bạn, con người bạn, như tia sáng - "đi lên trong cột sống từ trung tâm tới trung tâm" - đi lên theo xương sống - "và do vậy ‘tính sống’ dâng lên trong ông." Yoga đã chia xương sống của bạn thành bẩy trung tâm. Trung tâm thứ nhất là trung tâm dục và trung tâm cuối cùng là sahasrar, và giữa hai trung tâm này có năm trung tâm. Một số hệ thống chia thành chín, một số chia thành ba, một số chia thành bốn. Phân chia này không có nghĩa mấy đâu, bạn có thể làm phân chia riêng của bạn. Chỉ năm trung tâm là đủ để làm việc; trung tâm thứ nhất là trung tâm dục, trung tâm thứ hai ở ngay sau rốn, trung tâm thứ ba ở ngay sau tim, trung tâm thứ tư ở ngay sau hai lông mày của bạn, ở giữa, ở giữa trán. Và trung tâm thứ năm, sahasrar, ở ngay trên đỉnh đầu bạn. Năm trung tâm sẽ có tác dụng.

Kinh này nói, "Xem bản thân ông...", có nghĩa là tưởng tượng bản thân bạn - nhắm mắt lại và tưởng tượng bản thân bạn chỉ như bạn là ánh sáng. Điều này không chỉ là tưởng tượng. Lúc đầu nó là vậy, nhưng nó cũng là thực tại nữa vì mọi thứ đều bao gồm ánh sáng. Bây giờ khoa học nói rằng mọi thứ bao gồm điện, còn mật tông bao giờ cũng nói rằng mọi thứ bao gồm các hạt ánh sáng - và bạn cũng thế. Đó là lí do tại sao Koran nói rằng Thượng đế là ánh sáng. Bạn là ánh sáng! Đầu tiên tưởng tượng rằng bạn chỉ là những tia sáng; thế rồi chuyển tưởng tượng của bạn tới trung tâm dục. Tập trung chú ý của bạn ở đó và cảm thấy rằng các tia sáng đang dâng lên từ trung tâm dục, dường như trung tâm dục đã trở thành nguồn ánh sáng và các tia sáng đang di chuyển trong bột phát - đi lên hướng tới trung tâm rốn. Phân chia được cần vì sẽ khó cho bạn kết nối trung tâm dục của bạn với sahasrar. Cho nên những phân chia nhỏ hơn sẽ giúp ích. Nếu bạn có thể kết nối, không phân chia nào được cần. Bạn có thể bỏ mọi phân chia từ trung tâm dục trở lên, và năng lượng, sinh lực sẽ dâng lên như ánh sáng hướng tới sahasrar. Nhưng các phân chia sẽ giúp ích nhiều hơn vì tâm trí bạn có thể quan niệm được các mảnh nhỏ hơn một cách dễ dàng hơn.

Cho nên chỉ cảm thấy rằng năng lượng này - chỉ các tia sáng - đang dâng lên từ trung tâm dục của bạn tới rốn như dòng sông ánh sáng. Lập tức bạn sẽ cảm thấy hơi ấm dâng lên trong bạn. Chẳng mấy chốc rốn của bạn sẽ trở thành nóng. Bạn có thể cảm thấy cái nóng này; ngay cả những người khác cũng có thể cảm thấy cái nóng đó. Qua tưởng tượng của bạn, năng lượng dục sẽ bắt đầu dâng lên. Khi bạn cảm thấy rằng bây giờ trung tâm thứ hai ở rốn đã trở thành nguồn ánh sáng, rằng các tia sáng đang tới và được tụ tập ở đó, thế thì bắt đầu chuyển sang trung tâm tâm. Khi ánh sáng đạt tới trung tâm tâm, khi các tia sáng đang tới, nhịp tim của bạn sẽ bị thay đổi. Việc thở của bạn sẽ trở nên sâu hơn, và hơi ấm sẽ tới với tâm bạn. Tiếp tục đi lên.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập