Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Các khái niệm Ông có nghe thấy ta hay không?
 
 
Các khái niệm

Ông có nghe thấy ta hay không?

Một Thiền sư đang ngồi trên bãi biển, và một người tới và nói với ông ấy, "Tôi đã từng đi tìm thầy, nhưng cuộc sống có nhiều trách nhiệm tới mức tôi không thể nào tới thầy được. Chỉ bởi tình cờ tôi đi qua và tôi thấy thầy ở đây. Tôi nghĩ, `Đây là cơ hội phải không bỏ lỡ.' Tôi muốn hỏi – xin giải thích cho tôi theo cách rất đơn giản về chìa khoá chủ của tôn giáo của thầy."
Thầy vẫn còn ngồi như tượng đá, không nói cái gì, thậm chí không nháy mắt. Người này hơi sợ. Anh ta hỏi to, "Thầy có nghe tôi hay không?"
Thầy cười và nói, "Đây là câu hỏi ta đáng phải hỏi ông. Ông có nghe thấy ta hay không?"
Người này nói, "Nhưng thầy đã không nói gì cả."
Thầy nói, "Đó là giáo huấn của ta: không có gì để nói, nhưng chỉ trải nghiệm."
Người này nói, "Điều đó không giúp gì tôi cả. Cứ cho tôi thêm chút nữa đi; tôi có thể không có khả năng tới thầy lần nữa."
Thế là thầy viết lên cát bằng ngón tay mình: "dhyana... `thiền.'" Người này nói, "Điều đó hoàn toàn đúng, nhưng nó không tạo ra mấy ý nghĩa cho tôi. Thầy không thể giải thích nó thêm một chút được sao?" Thế là thầy viết dhyana, bằng chữ to hơn. Người này nói, "Chữ nhỏ hơn hay chữ lớn hơn, nó sẽ chẳng giúp cho tôi."
Thầy nói, "Ta không thể nói dối chỉ để giúp ông. Ta đã đi xa như chân lí sẽ cho phép. Bên ngoài điều đó, xin ông tha thứ cho ta. Ta đã bảo ông mọi thứ rằng tôn giáo của ta bao gồm: im lặng là việc nở hoa của nó, và thiền là rễ. Bây giờ biến đi!"
 
Từ "Thiền sư Đại Huệ"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập