Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Con đường và phương pháp Thiền Thiền - từ nỗ lực tới vô nỗ lực
 
 
Thiền

Thiền - từ nỗ lực tới vô nỗ lực