Về  website

Oshovietnam.org là website chia sẻ những tác phẩm của bậc thầy chứng ngộ Osho cùng một số tư liệu về nghiên cứu tâm linh của cộng đồng những người yêu mến Osho Việt Nam, nơi gặp gỡ và chia sẻ của những người bạn.

 

OSHO

 
 
 
 
 
 

Sách  - Cách sống có ý thức

 
 

Sách  - Bài nói cho người tìm kiếm

 
 

Trích  - Nhận biết và chứng ngộ

Năm thể của con…

Điều đầu tiên về triết lí của Patanjali: ông ấy chia nhân cách con người thành năm hạt mầm, năm thể. Ông ấy nói bạn không có chỉ một thân...

Đọc tiếp

Vedant - Tự do…

Từ thứ nhất là vedant. Vedant bao giờ cũng được coi là mang nghĩa cho phần kết của kinh Vedas, kinh upanishad nơi Vedas lên cao trào và đạt tới...

Đọc tiếp

Đại dương - Giọt…

Đêm hôm nọ tôi nghe Thầy nói không có tái sinh, không có linh hồn, không hồn sau cái chết, chỉ tâm thức thuần khiết, im lặng thuần khiết. Liệu có...

Đọc tiếp

Trích  - Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười

Quan hệ với mọi…

Đừng bao giờ trốn khỏi quan hệ. Đó là lí do tại sao tôi đã đưa tính chất sannyas đi cùng quan hệ, không phải là không có nó. Có...

Đọc tiếp

Vệ sinh và ấm

Farmer O'Reilly tới bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ hàng năm. Sau khi kiểm tra bác sĩ nói, "Anh sức khoẻ tốt và mạnh khoẻ, nhưng có một điều tôi...

Đọc tiếp

Đứng lộn đầu xuống

Sigmund Freud chết và bị gửi xuống địa ngục - còn chỗ nào khác được? Khi ông ấy tới quỉ đón chào ông ấy - hiển nhiên. "Xin chào," quỉ nói...

Đọc tiếp

Trích  - Công phu và nguyên lý

Thiền là thanh thản

Thanh thản nên là tiêu chí của sức mạnh. Con người của sức mạnh tuyệt đối thanh thản, người đó không có bồn chồn bên trong mình. Bởi vì bồn...

Đọc tiếp

Trở thành vô hình

Bằng việc thực hiện sanyama trên hình dạng của thân thể để ngừng quyền năng cảm nhận, tiếp xúc giữa mắt của người quan sát và ánh sáng từ thân...

Đọc tiếp

Tin cậy, thành tâm…

“Chúa thượng, xin hãy dạy con bí mật vĩnh hằng và con đường cao quí của brahmavidya, con đường mà các hiền nhân bao giờ cũng bước đi, và qua...

Đọc tiếp

Sách  - Tác giả khác

 
 
 
 
 
 

Nhận biết

 Nhan biet: Chia khoa de song trong can bang

NHẬN BIẾT: CHÌA KHOÁ SỐNG TRONG CÂN BẰNG

Copyright © 2001 OSHO International Foundation, Switzerland. www.osho.com/copyrights.

Tựa đề nguyên bản tiếng Anh: AWARENESS: THE KEY TO LIVING IN BALANCE

OSHO là thương hiệu đã đăng kí của Osho International Foundation. Để biết thêm thông tin xin tới thăm osho.com/trademark."

Tài liệu trong cuốn sách này được lựa chọn từ nhiều bài nói của Osho cho các khán giả sống. Tất cả các bài nói của Osho đều đã được xuất bản đầy đủ dưới dạng sách, và cũng sẵn có dưới dạng băng âm thanh và video nguyên gốc. Các bản ghi âm thanh và văn bản lưu trữ đầy đủ có thể được tìm thấy tại Thư viện OSHO trực tuyến tại www.osho.com

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập