Về  website

Oshovietnam.org là website chia sẻ những tác phẩm của bậc thầy chứng ngộ Osho cùng một số tư liệu về nghiên cứu tâm linh của cộng đồng những người yêu mến Osho Việt Nam, nơi gặp gỡ và chia sẻ của những người bạn.

 

OSHO

 
 
 
 
 
 

Trích  - Hiểu bản thân mình

Tâm thức mọi người…

Hãy cảm thấy tâm thức của từng người như tâm thức riêng của bạn. Vậy, hãy gạt sang bên mối quan tâm về cái ta, hãy trở thành từng người. Hãy...

Đọc tiếp

Mọi người có yêu…

Vũ trụ có yêu tôi không?   Đó là hỏi câu hỏi sai. Bạn đáng phải hỏi theo cách đi vòng khác, "Tôi có yêu vũ trụ không?" bởi vì vũ trụ...

Đọc tiếp

Thân thể và bản…

Thân thể bạn là cái túi da. Lớp da xác định ra thân thể bạn; nó xác định chỗ bạn và thế giới bắt đầu. Nó là ranh giới quanh...

Đọc tiếp

Trích  - Trưởng thành tâm linh

Quan sát

Bạn cứ quan sát tâm trí mình và bạn sẽ thấy hàng các biến cố quá khứ quay lại, từ xa xăm, vào thời bạn mới ba hay bốn tuổi...

Đọc tiếp

Hình thành bản ngã…

  Bản ngã là vấn đề cơ bản, cơ bản nhất. Và chừng nào bạn chưa giải quyết được nó, không cái gì được giải quyết. Chừng nào bản ngã chưa...

Đọc tiếp

Niềm tin và tin…

Hoài nghi và do dự tan biến và sống trong niềm tin đúng là điều có thể. Đây là sự khác biệt. Những lời này của Tăng Xán được nói trong...

Đọc tiếp

Trích  - Con đường và phương pháp

Kĩ thuật toàn thế…

  Như tính chủ thể, chữ chảy thành lời và lời thành câu, và như tính đối thể, vòng tròn chảy vào trong thế giới và thế giới vào trong nguyên lí, cuối cùng tìm...

Đọc tiếp

Sankhya và Yoga

Ấn Độ đã thừa nhận chỉ hai kỉ luật dẫn tới biết chân lí của cuộc sống. Một kỉ luật được gọi là sankhya. Sankhya nghĩa là nếu bạn nhận...

Đọc tiếp

Kĩ thuật thứ tám:…

Với sùng kính nhất, định tâm vào hai chỗ nối của hơi thở và biết người biết. Có hơi khác biệt trong các kĩ thuật này - hơi chút thay đổi...

Đọc tiếp

Sách  - Bài nói cho người tìm kiếm

 
 

Sách  - Cách sống có ý thức

 
 

Sách  - Tác giả khác

 
 
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập