Về  website

Oshovietnam.org là website chia sẻ những tác phẩm của bậc thầy chứng ngộ Osho cùng một số tư liệu về nghiên cứu tâm linh của cộng đồng những người yêu mến Osho Việt Nam, nơi gặp gỡ và chia sẻ của những người bạn.

 

OSHO

 
 
 
 
 
 

Trích  - Hiểu bản thân mình

Ý nghĩ của tôi…

Kinh này nói: Cảm. Được thiết lập trong việc cảm trước hết. Thế rồi ý nghĩ của tôi. Nhìn vào ý nghĩ đó mà bạn bao giờ cũng cảm thấy...

Đọc tiếp

Đi thi

Tôi đã bị rắc rối liên tục trong những ngày ở đại học. Các giáo sư của tôi đều quan ngại với tôi. Vài người rất chống lại tôi vì...

Đọc tiếp

Yêu thân thể bạn

Câu hỏi: "Tôi không thích bản thân mình, đặc biệt là thân thể mình." Nếu bạn có ý tưởng nào đó về thân thể phải như thế nào...

Đọc tiếp

Trích  - Trưởng thành tâm linh

Nội suy xét khác…

Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? Nhiều khác biệt đấy. Nội suy xét là nghĩ về bản thân bạn. Nhớ cái ta không phải là nghĩ chút...

Đọc tiếp

Sợ câu hỏi thực

Tại sao tôi sợ hỏi câu hỏi thực của tôi?   Avinash, Mọi người đều sợ hỏi câu hỏi thực. Đó là lí do tại sao mọi người hỏi câu hỏi siêu hình...

Đọc tiếp

Sự đồng nhất

"Theo cách nào mà tâm trí nguyên bản được hiện đại hoá trở nên bị đồng nhất với bụi của tri thức và kinh nghiệm quá khứ?"   Tâm trí là thuần...

Đọc tiếp

Trích  - Con đường và phương pháp

Thiền Kundalini

Đây là cách thiền chị em thân thiết với Thiền Động. Nó bao gồm bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn 15 phút. Giai đoạn thứ nhất: 15 phút Thả lỏng và để...

Đọc tiếp

Thiền vô trí

Vô trí nghĩa là thông minh. Tâm trí nghĩa là lúng búng, không thông minh, và khi tôi đang yêu cầu bạn về sự lúng búng thì tôi đơn...

Đọc tiếp

Nếu mọi thứ là…

  Nếu tất cả chúng ta đều là diễn viên trong vở kịch đã được viết sẵn, làm sao thiền có thể biến đổi được chúng ta mà không có vở...

Đọc tiếp

Sách  - Bài nói cho người tìm kiếm

 
 

Sách  - Cách sống có ý thức

 
 

Sách  - Tác giả khác

 
 
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập