Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Thầy và đệ tử Tại sao thầy được cần?
 
 
Thầy và đệ tử

Tại sao thầy được cần?

Image result for spiritual master

 

Mọi người tới tôi và họ nói: 'Nhu cầu về thầy là gì? Tại sao thầy được cần?' Thầy được cần để mang cái gì đó bên ngoài tâm trí tới cho bạn, cái gì đó xa lạ. Bằng không, làm sao bạn sẽ được mang ra khỏi tâm trí của bạn? Bạn không thể mang bản thân bạn ra khỏi tâm trí của bạn. Điều đó sẽ giống như kéo bản thân bạn lên bằng dây giầy đang đi của bạn - bạn có thể cố nhảy lên chút ít nhưng lần nữa bạn sẽ rơi trở lại trên cùng mặt đất.

Ai đó được cần để kéo bạn ra, để tát bạn, để gây choáng cho bạn; gây choáng nhiều tới mức giấc ngủ của bạn bị phá vỡ, tới mức mơ của bạn bị tan vỡ. Làm sao bạn sẽ làm điều đó theo cách riêng của bạn? Và bất kì cái gì bạn làm, tâm trí bạn sẽ là người làm - và tâm trí là vấn đề. Tâm trí bạn là vấn đề. Làm sao bạn có thể thoát ra khỏi nó được? Làm sao bạn có thể lấy cú nhảy ra khỏi nó được? Bất kì cái gì bạn làm sẽ được nó làm, bất kì cái gì bạn nghĩ đang xảy ra sẽ được nó tạo ra. Và mọi diễn giải sẽ được tâm trí cho.

Một đêm, một cảnh sát thấy gặp Mulla Nasrudin. Lúc đó đã muộn, cả thành phố đã đi ngủ. Mulla đi qua, bị say, đang thổi kèn acmonica. Viên cảnh sát dừng Nasrudin lại và nói: 'Anh lại say rồi Nasrudin. Anh sẽ phải đi cùng tôi.' Nasrudin nói: 'Chắc hẳn rồi! Ông muốn hát gì?'

'Anh sẽ phải đi cùng tôi,' viên cảnh sát nói, nhưng khi người say nghe, anh ta diễn giải theo cách riêng của anh ta.

Một lần anh ta bị bắt và bị mang về đồn cảnh sát. Anh ta rất giận và bực mình. Anh ta la lên: 'Sao các ông mang tôi tới đây? Các ông nghĩ tôi là cái gì?' - và nhiều thứ, như người say làm. Thế rồi viên trung sĩ ngồi tại bàn nói: 'Anh đã bị mang tới đây do uống rượu.' Anh ta nói: 'Thế thì được - khi nào chúng ta bắt đầu?' Người say có diễn giải riêng của người đó; cho nên anh ta nói: 'Thế thì được, hay, khi nào chúng ta bắt đầu.'

Tâm trí bạn sẽ diễn giải, và ai sẽ là người kiểm tra về điều đó? Ai sẽ bảo bạn rằng đây là tâm trí riêng của bạn lại giở thủ đoạn? Và tâm trí bạn cổ thế, cổ đại thế - hàng nghìn kiếp sống! Nó được bắt rễ sâu thế; ai sẽ lay bạn ra khỏi nó?

Ai đó không ngủ như bạn được cần tới. Đó là nghĩa của thầy, không gì khác. Nhưng tâm trí bạn nói: 'Tôi có thể làm điều đó theo cách riêng của tôi, không cần đâu.' Thế thì bạn đã chọn thầy rồi - tâm trí bạn là thầy của bạn.

Chỉ có hai khả năng: hoặc tâm trí bạn là thầy của bạn, hoặc bạn chọn người nào đó đã thức tỉnh. Với tâm trí làm thầy của bạn, bạn sẽ không trưởng thành chút nào. Bạn đang nghe nguồn sai. Chỉ bởi vì nó là cùa bạn không tạo ra khác biệt gì. Ốm cũng là của bạn, nhưng bạn đi tới bác sĩ và bạn bỏ nó cho ông ấy.

Krishnamurti đã từng nói rằng không có nhu cầu về thầy. Ông ấy đúng - và cũng tuyệt đối sai nữa. Ông ấy đúng vì khi bạn trở nên thức tỉnh, bạn cũng biết rằng không có nhu cầu, bạn đã mơ. Khi bạn trở nên tỉnh táo, mơ dừng lại, và thế thì bạn không thể cảm thấy nhu cầu là gì. 'Nó chỉ là mơ, tôi có thể tự lay bản thân tôi ra khỏi nó.' Nhưng nó là ý nghĩ về sau. Ngay cả Krishnamurti đã cần Annie Besant và Leadbeater - ông ấy đã có thầy riêng của ông ấy.

Nó là ý nghĩ về sau. Khi một việc xảy ra, thế thì bạn bao giờ cũng có thể cảm thấy: 'Mình có thể đã làm nó.' Nhưng khi nó đã không xảy ra, bạn thậm chí không thể nghĩ được vì suy nghĩ của bạn cũng sẽ là một phần của mơ của bạn.

Thầy được cần khi bạn ngủ. Khi bạn trở nên thức tỉnh, bạn cũng sẽ nghĩ thầy không được cần. Thế thì với bạn, tất nhiên, thầy là không được cần. Nhưng thế thì nhiều người sẽ bị lừa vì nhiều người bản ngã sẽ bao quanh bạn, như bạn sẽ thấy. Bạn không thể tìm ra bất kì chỗ nào khác có đông người bản ngã thế như bạn sẽ thấy ở gần Krishnamurti, vì khoảnh khắc bản ngã nghe thấy rằng không thầy nào được cần, nó cảm thấy rất hài lòng. Nó nói: Đúng rồi! Nó bao giờ cũng nghĩ nó là điều Tối thượng; không cần buông xuôi theo bất kì người nào vì bản ngã chống lại buông xuôi. Và người này nói rằng không thầy nào được cần - người bản ngã cảm thấy rất hài lòng. Quanh Krishnamurti bạn sẽ thấy đủ mọi loại người bản ngã vì điều đó dường như là rất tốt, rất thuận tiện - không cần buông xuôi.

Đó là điều bản ngã đòi hỏi, đó là điều bản ngã bao giờ cũng khăng khăng bám lấy - không buông xuôi. Vì một khi bạn buông xuôi, một yếu tố lạ đi vào bạn. Đó là nghĩa của thầy. Bạn nói: 'Bây giờ tôi sẽ không nghe theo tâm trí của tôi. Tôi đã nghe đủ rồi và tôi đã không đạt tới đâu cả. Tôi sẽ không nghe. Bây giờ tôi sẽ nghe theo thầy.' Cái gì đó xa lạ đã đi vào, cái gì đó chưa bao giờ có trong bạn trước đây. Một phần tử mới đi vào trong bạn, và phần tử mới này trở thành trung tâm kết tinh.

Bây giờ, tâm trí sẽ nói: Làm cái này! - nhưng bạn không thể nghe theo tâm trí, bạn phải nghe theo thầy. Tâm trí sẽ liên tục nói mọi thứ trong nhiều năm, nhưng nếu bạn liên tục nghe theo thầy, dần dần, tâm trí sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ bạn không nghe nó, bạn không nuôi nó; tâm trí cảm thấy bị bỏ đói, nó liên tục co lại. Một khoảnh khắc tới khi nó ngã chết - nó ngã chết. Trong chính khoảnh khắc đó bạn trở nên thức tỉnh.

 

Từ "Trở về Cội nguồn"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập