Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Chứng ngộ - Vô ngã Chứng ngộ và tôn giáo
 
 
Chứng ngộ - Vô ngã

Chứng ngộ và tôn giáo

Chứng ngộ chắc chắn là chìa khoá, nhưng gần như mọi truyền thống đều chống lại nó - và có lí do tại sao họ chống lại nó. Lí do nền tảng nhất là ở chỗ nếu chứng ngộ là thực tại, Thượng đế trở thành phi thực tại. Nếu việc chiếu sáng riêng của bạn là tối thượng, thế thì không cái gì có thể ở trên nó. Thế thì tâm thức riêng của con người trở thành thực tại cao nhất.

Tôn giáo và các truyền thống tin vào Thượng đế không thể cho phép chứng ngộ. Chứng ngộ đi ngược lại mọi hư cấu của họ. Hư cấu của họ chỉ có thể tồn tại trong bóng tối, không trong ánh sáng. Để giữ cho hư cấu của họ sống động, để giữ cho mơ của họ là thực, họ không cho phép con người thức tỉnh. Bạn không nghe nói về các nhà huyền bí Ki tô giáo như người chứng ngộ, bạn không nghe nói về các nhà huyền bí Do Thái như người đã thức tỉnh. Thực ra, chứng ngộ là phương án khác của Thượng đế.

Mọi thứ thuộc về các tôn giáo nghi lễ đều bị lâm nguy bởi chứng ngộ, vì chứng ngộ không có nghi lễ, nó không có lời cầu nguyện, nó không có kinh sách. Nó tin tưởng toàn bộ thế vào bạn, kính trọng của nó với nhân loại là tuyệt đối thế và không thể huỷ bỏ được... Điều tự nhiên là mọi tu sĩ đều sẽ chống lại nó, vì toàn thể nghề nghiệp của các tu sĩ tuỳ thuộc vào hư cấu, và chứng ngộ phá huỷ hư cấu.

Mọi thượng đế học đều là bịa đặt của tâm trí, và chứng ngộ là siêu việt đi ra ngoài tâm trí. Mọi thứ thuộc vào tâm trí đều là ác mộng. Các thượng đế tồn tại ở đâu? Cõi trời, địa ngục ở đâu? Các thiên thần và ma ở đâu? Họ tất cả thiết lập nên thực thể có tên là tâm trí.

Chứng ngộ là cuộc cách mạng vĩ đại nhất bạn có thể quan niệm được vì nó phá huỷ mọi hư cấu, mọi nghi lễ, mọi thượng đế, mọi truyền thống, mọi kinh sách. Nó bỏ lại bạn với tâm thức bản chất của bản thể riêng của bạn. Tin cậy của nó vào tâm thức là toàn bộ tới mức không có nhu cầu về bất kì cái gì khác.

Nó đã không được nói rõ ràng như tôi đang diễn đạt nó... Tôi muốn làm cho nó thành tuyệt đối rõ ràng rằng chính ý tưởng về chứng ngộ là chống lại mọi tôn giáo. Hay, nói cách khác, tôn giáo đích thực duy nhất là tôn giáo của chứng ngộ. Mọi tôn giáo khác đều là một phần của bãi chợ; chúng là doanh nghiệp đang khai thác sự bất lực của con người, khai thác chỗ yếu của con người, khai thác các giới hạn của con người.

Tôn giáo đã làm nhiều cái hại cho con người tới mức nó là vô song. Không cái gì khác đã từng nguy hiểm thế. Theo mọi cách có thể họ đã từng ngăn cản con người thậm chí khỏi việc nghe thấy lời 'chứng ngộ'. Bạn phải không trở nên nhận biết rằng giơ hai tay lên trời là ngu xuẩn - không có ai trả lời lời cầu nguyện của bạn, không lời cầu nguyện nào đã bao giờ được trả lời.

Mọi thượng đế của bạn đều là bịa đặt riêng của bạn. Bạn điêu khắc họ, và bạn không bao giờ nghĩ về điều đó - rằng bạn liên tục tôn thờ những thứ bạn đã tạo ra. Kinh Thánh Ki tô giáo nói, "Thượng đế tạo ra con người theo hình ảnh riêng của ngài." Chân lí chính là điều ngược lại: con người đã tạo ra Thượng đế theo hình ảnh riêng của mình. Và thế rồi - sự ngu xuẩn tối thượng - bạn tôn thờ hình ảnh riêng của bạn. Thực ra, nếu như bạn có chút thông minh, bạn có thể chỉ đi mua gương và tôn thờ.

Mọi thượng đế của bạn đều không là gì ngoài sự phản xạ riêng của bạn. Không có nhu cầu đi tới đền chùa hay tới nhà thờ; bạn có thể chỉ giữ một chiếc gương nhỏ. Có lẽ các quí bà là rất thông minh về điều đó - họ liên tục nhìn đi nhìn lại vào gương, họ tin vào gương.

Nhưng mọi thượng đế của bạn đều như nhau, mọi nghi lễ của bạn đều được tạo ra bởi các tu sĩ lắm mánh khoé. Không một kinh sách nào của bạn thậm chí là văn học hạng nhất; chúng là chính các đóng góp hạng ba. Nhưng chỉ bởi vì chúng là linh thiêng... Ai làm cho chúng linh thiêng? Có những người có quyền lợi được đầu tư của họ...

Đó là một dây chuyền dài từ Thượng đế tới nhà tiên tri, tới đấng cứu thế, tới kinh sách linh thiêng, tới nhà thờ. Nhưng thực tại duy nhất trong toàn thể hàng dài các hư cấu này là tu sĩ, và toàn thể nỗ lực của ông ta suốt nhiều thời đại đã là khai thác bạn. Và không chỉ khai thác - khai thác là có thể chỉ nếu các điều kiện nào đó được hoàn thành: bạn phải bị làm cho cảm thấy phạm tội.

Các cách thức kì lạ đã được bịa ra để làm cho bạn cảm thấy phạm tội. Người Hindus nói rằng bạn chịu đựng, bạn khổ, không phải bởi vì ngu xuẩn của bạn, không phải bởi vì vô ý thức của bạn, không phải bởi vì tính không thiền của bạn, không phải bởi vì bạn đã không làm nỗ lực nào để trở nên được chứng ngộ, nhưng bởi vì hành động ác bạn đã làm trong cả triệu kiếp quá khứ. Bây giờ bạn không thể hoàn tác được chúng; không có cách nào đi lui lại. Gánh nặng đó bạn phải mang, và dưới gánh nặng đó bạn mất đi mọi chân giá trị, mọi tự hào của bạn. Mọi điều bạn có thể làm là cầu nguyện Thượng đế giúp bạn, cứu bạn.

Người Ki tô giáo - vì họ không có ý tưởng về nhiều, nhiều kiếp sống, mà chỉ một kiếp thôi - không thể dùng cùng chiến lược này. Họ đã tìm ra chiến lược riêng của họ: người Hindu khổ vì hàng triệu kiếp quá khứ; người Ki tô giáo khổ vì Adam và Eve, xa xôi rồi, trở lại chính lúc bắt đầu, đã không vâng lời Thượng đế. Ý tưởng này là gượng gạo thế... Theo cách nào mà tôi có thể phải chịu trách nhiệm nếu Adam không vâng lời Thượng đế?

Nhưng Ki tô giáo liên tục nhấn mạnh - và Ki tô giáo nghĩa là một nửa nhân loại - rằng bạn đã được sinh ra trong tội lỗi vì tổ tiên của bạn, Adam và Eve, đã không vâng lời Thượng đế. Bạn được sinh ra là kẻ có tội; do đó, bạn khổ. Và bạn sẽ vẫn còn khổ chừng nào bạn chưa sám hối và chừng nào bạn chưa được tha. Chỉ con trai của Thượng đế, Jesus, mới có thể cứu được bạn. Ông ấy sẽ cầu xin nhân danh bạn; ông ấy sẽ là luật sư của bạn. Bạn chỉ tin vào ông ấy và vào ngày phán xử cuối cùng ông ấy sẽ chọn những người tin ông ấy, và sẽ xin Thượng đế tha thứ cho họ. Phần nhân loại còn lại sẽ rơi vào địa ngục vĩnh hằng.

Đây là những chiến lược lớn để đem mọi người vào bầy đoàn của Ki tô giáo... vì đó là cách duy nhất để cứu tương lai của bạn; bằng không không có hi vọng nào. Mọi tôn giáo bằng cách nào đó đều đã lấy đi cái đẹp của bạn, sự vĩ đại của bạn, đã phá huỷ chính ý tưởng rằng bạn có giá trị, có nghĩa, có ý nghĩa, rằng bạn có tiềm năng.

Chứng ngộ là việc nổi dậy chống lại mọi truyền thống, chống lại mọi tu sĩ, chống lại mọi tôn giáo, vì nó tuyên bố rằng không có gì cao hơn tâm thức con người. Và con người không khổ bởi vì người ngu nào đó trong quá khứ đã không vâng lời một Thượng đế hư cấu; con người không khổ vì hàng triệu kiếp làm hành động ác. Con người khổ bởi lẽ đơn giản là con người không biết tới bản thân mình. Dốt nát của người đó về bản thân người đó là nguyên nhân duy nhất cho khổ, khổ sở, hành hạ của người đó.

Chứng ngộ mang mọi thứ tới kết luận rất đơn giản và khoa học. Nó chỉ ra rằng mọi điều bạn cần là học nghệ thuật về nhận biết.

Đại Huệ là đúng khi nói rằng chứng ngộ là chìa khoá, chìa khoá duy nhất mở mọi thực tại và mọi phúc lành và mọi tiềm năng mà đã từng bị ẩn kín bên trong bạn. Bạn là hạt mầm: chứng ngộ không là gì ngoài việc tìm ra mảnh đất đúng và chờ đợi cho mùa xuân tới.

Chứng ngộ là quan điểm triệt để thế.

Nó không phải là tôn giáo khác.

Nó là tôn giáo duy nhất.

 

Mọi tôn giáo khác đều là rởm.

 

Từ "Thiền sư lớn Đại Huệ"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập