Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Chứng ngộ - Vô ngã Không ai ở quanh
 
 
Chứng ngộ - Vô ngã

Không ai ở quanh

Osho kính yêu,

Thanh Bình - đệ tử của Thuý Vi - hỏi Thuý Vi, “Nghĩa của việc Bồ đề đạt ma tới từ phương Tây là gì?”

 

Đây là một câu hỏi truyền thống. Mọi người đã biết câu trả lời, nhưng nó đã được hỏi cho mọi thầy, và bao giờ câu trả lời khác cũng được đưa ra. Câu hỏi vẫn còn là một, nhưng bởi vì thầy khác, đệ tử khác và thời gian đã thay đổi, không thầy nào lặp bất kì câu trả lời của bất kì thầy khác.

Mọi người đã biết rằng Bồ đề đạt ma tới Trung Quốc để chuyển giao thông điệp của Phật Gautam. Nhưng câu trả lời này sẽ không do bất kì Thiền sư nào đưa ra. Điều này sẽ quá hời hợt, quá thông tin, quá tri thức, nhưng không mang tính tồn tại.

Nghĩa của việc tới của Bồ đề đạt ma là gì?

 

Thuý Vi nói, “Ta sẽ bảo ông sau khi không ai ở quanh.”

 

Bây giờ Thuý Vi là một thầy rất tinh tế. Ông ấy đã trả lời mà không trả lời điều đó. Ông ấy đang nói, “Ta sẽ bảo ông khi không ai ở quanh.” Điều đó bao gồm cả người hỏi, điều đó bao gồm cả bản thân Thuý Vi. “Khi không ai ở quanh, ta sẽ trả lời điều đó.” Cái không ai đó là ý nghĩa của giáo huấn tinh tuý của Phật Gautam.

Nhưng Thuý Vi đã không xoay xở để thoả mãn cho Thanh BìnhThanh Bình không thể nắm được điểm mà Thuý Vi đã chỉ vào - “Ta sẽ bảo ông sau khi không ai ở quanh.” Anh ta đã hiểu lầm điều đó, hệt như bạn chắc đã hiểu lầm ông ấy.

 

Một lúc sau, Thanh Bình nói, “Bây giờ, không có ai cả. Xin thầy nói cho tôi câu trả lời.”

Thuý Vi, bước xuống từ ghế Thiền, đưa Thanh Bình tới vườn tre. Lần nữa, Thanh Bình hỏi, “Bây giờ, không có ai cả. Nói cho tôi câu trả lời đi.”

 

Im lặng của ông ấy là mọi lúc đưa ra cho anh ta câu trả lời: “Ông không hiểu. Khi ông nói không có ai ở đó, ông có đó, ta có đó. Khi người hỏi không có đó, và người trả lời không có đó, ông sẽ nhận được ý nghĩa tại sao Bồ đề đạt ma từ Ấn Độ tới Trung Quốc.”

 

Thanh Bình liên tục khẩn khoản. Cho nên cuối cùng, trong rừng tre, Thuý Vi, trỏ vào cây tre, nói, “Cây tre này dài thế, cây tre kia ngắn thế.”

 

Bạn sẽ không thấy bất kì mối nối logic nào. Không có mối nối logic, nhưng có cái gì đó cơ bản hơn được nối lại. Điều ông ấy đang nói là, “Bồ đề đạt ma tới dạy tính như thế. Cây tre này dài, vậy thì sao? Cây tre này ngắn, nhưng không có vấn đề gì. Ta chưa từng nghe nói những cây tre này thảo luận, ‘Sao mày dài và sao tao ngắn?’ Cái ngắn không cảm thấy kém cỏi, cái dài không cảm thấy cao siêu. Chúng cả hai tận hưởng sự tồn tại trong tính toàn thể của chúng.

“Cho nên chỉ hiện hữu, không so sánh. Lắng đọng trong tâm thức riêng của ông, và ông sẽ biết câu trả lời, câu trả lời không thể được trao từ bên ngoài.”

 

Từ "Cương lĩnh Thiền"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập