Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Tiếng cười Người bán hàng ở trong hay ở ngoài
 
 
Tiếng cười

Người bán hàng ở trong hay ở ngoài

Ông Ginsburg bước về nhà từ cửa hiệu thì ông ấy gặp bà Cohen, bà này nói, "Ông Ginsburg, cửa hàng của ông mở đấy."

Ông ta nói, "Bà nhầm đấy. Tôi đã đóng nó rồi."

Thế rồi ông ấy gặp bà Goldberg bà này cũng nói, "Ông Ginsburg, cửa hàng của ông mở đấy." Ông ta lại phủ nhận điều đó.

Khi anh ta về nhà vợ anh ta bảo anh ta cúc quần bị mở và thế thì anh ta hiểu. Thế là ông ấy gọi điện cho bà Cohen và nói, "Bà Cohen ơi, khi bà bảo tôi cửa hàng của tôi mở, xin hãy nói cho tôi, người bán hàng ở trong hay ở ngoài?"

Trích từ "Dhammapada: Con đường của Phật, tập 7"
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập