Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Sướng và khổ Tại sao tôi không thể sống mà không khổ?
 
 
Sướng và khổ

Tại sao tôi không thể sống mà không khổ?