Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Mối quan hệ Chấp nhận mọi sự, không làm và chỉ hiện hữu  
 
 
Mối quan hệ

Chấp nhận mọi sự, không làm và chỉ hiện hữu  

Accept What Comes Your Way - Glenn Bott

 

"Con người như con người vậy, phải chăng không khó cho người đó làm tan biến thay đổi qua thay đổi, dục qua dục, vân vân, mà không gắn bó và với lo âu và thất vọng hậu quả của chúng?"

 

Con người như con người đang vậy có thể làm điều này, và điều này được gợi ý chỉ cho con người như con người đang vậy. Mật tông là thuốc cho bạn - cho những người ốm. Cho nên đừng nghĩ rằng nó không dành cho bạn. Nó là dành cho bạn và bạn có thể làm nó, nhưng bạn sẽ phải hiểu cái gì được ngụ ý khi bạn nói rằng có khả năng sa ngã trong gắn bó, và thế rồi các hậu quả sẽ có đó và thất vọng. Bạn đã không hiểu. "Tiêu thay đổi qua thay đổi" ngụ ý rằng cho dù có gắn bó, đừng tranh đấu với nó. Được gắn bó, nhưng là nhân chứng nữa.

Để gắn bó có đó; đừng tranh đấu với nó. Mật tông là quá trình không tranh đấu. Không tranh đấu! Thất vọng sẽ tới, tất nhiên, cho nên thất vọng đi. Nhưng là nhân chứng nữa. Bạn đã bị gắn bó, và bạn đã là nhân chứng. Bây giờ thất vọng đã tới, và bạn biết rõ rằng nó phải tới. Bây giờ thất vọng đi, nhưng là nhân chứng. Thế thì qua gắn bó, gắn bó được tiêu đi, và qua thất vọng, thất vọng được tiêu đi.

Thử điều này khi bạn cảm thấy khổ. Là khổ đi; đừng tranh đấu với nó. Thử điều này đi, nó là kì diệu đấy. Khi có khổ và bạn cảm thấy khổ, đóng cửa phòng lại và là khổ. Bây giờ bạn có thể làm gì được? Bạn khổ, cho nên bạn khổ. Bây giờ là khổ toàn bộ đi. Đột nhiên bạn sẽ trở nên nhận biết về khổ. Và nếu bạn cố thay đổi nó bạn sẽ không bao giờ trở nên nhận biết, vì nỗ lực của bạn, năng lượng của bạn, ý thức của bạn được hướng tới thay đổi, hướng tới cách thay đổi khổ này. Thế thì bạn bắt đầu nghĩ về cách nó tới, và phải làm gì để thay đổi nó. Thế thì bạn đang bỏ lỡ một kinh nghiệm rất hay - bản thân khổ.

Bây giờ bạn đang nghĩ về nguyên nhân và bạn đang nghĩ về hậu quả và bạn đang nghĩ về phương pháp để làm sao quên nó đí, làm sao đi ra ngoài nó, và bạn đang bỏ lỡ bản thân khổ, và khổ có đó và cái đó có thể là giải thoát. Chỉ không làm bất kì cái gì. Không phân tích cách khổ được tạo ra; không nghĩ về những hậu quả nào sẽ đi theo. Chúng sẽ đi theo, cho nên bạn có thể thấy về sau. Không có vội vàng gì. Là khổ, đơn giản khổ, và không cố thay đổi nó.

Thử điều này: nhìn xem bạn có thể vẫn còn khổ trong bao nhiêu phút. Bạn sẽ bắt đầu cười về toàn thể việc này; toàn thể việc này sẽ có vẻ ngu xuẩn, vì nếu bạn là khổ toàn bộ, đột nhiên trung tâm của bạn là ở bên ngoài khổ. Trung tâm đó không bao giờ có thể là khổ, điều đó là không thể được! Nếu bạn vẫn còn cùng với khổ, khổ trở thành bối cảnh, và trung tâm của bạn, cái không bao giờ có thể khổ, đột nhiên vươn lên trên, và thế thì bạn là khổ và bạn không là khổ: "là vậy mà không là vậy." Bây giờ bạn đang tiêu khổ qua khổ. Đây là điều được ngụ ý. Bạn không làm bất kì cái gì; bạn đơn giản tiêu đi khổ qua khổ. Khổ sẽ biến mất như mây biến mất, và bầu trời sẽ mở và bạn sẽ cười, và bạn đã không làm bất kì cái gì. Và bạn không thể làm được bất kì cái gì; mọi điều bạn có thể làm sẽ tạo ra nhiều lẫn lộn hơn và nhiều khổ hơn.

Ai đã tạo ra khổ này? Bạn, và bây giờ bạn đang cố thay đổi nó. Nó sẽ tồi tệ hơn. Bạn là người tạo ra khổ này. Bạn đã tạo ra nó, bạn là cội nguồn, và bây giờ bản thân cội nguồn đang cố thay đổi. Bạn có thể làm được gì? Bây giờ bệnh nhân đang điều trị cho bản thân mình, và người đó đã tạo ra toàn thể sự việc. Bây giờ người đó nghĩ về giải phẫu. Nó là tự tử. Đừng làm bất kì cái gì. Bên trong là rất sâu. Bạn đã thử nhiều lần thế để dừng khổ lại, để dừng chán nản, để dừng cái này cái nọ, và không cái gì đã xảy ra. Bây giờ thử điều này: không làm bất kì cái gì; cho phép khổ có đó trong tính toàn bộ của nó. Cho phép nó xảy ra trong sự mãnh liệt đầy đủ của nó, và vẫn còn vô làm. Chỉ hiện hữu cùng nó và nhìn điều xảy ra.

Sống là thay đổi. Ngay cả Himalayas cũng đang thay đổi, cho nên khổ của bạn không thể là không thay đổi. Nó sẽ thay đổi bởi chính nó, và bạn sẽ thấy rằng nó đang thay đổi - rằng nó đang biến mất và nó sẽ đi xa, và bạn cảm thấy được nhẹ gánh và bạn đã không làm bất kì cái gì.

Một khi bạn biết bí mật này bạn có thể làm tiêu đi bất kì cái gì qua bản thân nó, nhưng bí mật này là để hiện hữu im lặng mà không làm bất kì cái gì. Giận có đó, cho nên hiện hữu đi, chỉ hiện hữu. Không làm bất kì cái gì. Nếu bạn có thể làm chừng này thôi, “vô làm” này, nếu bạn có thể chỉ hiện hữu ở đó - hiện diện, chứng kiến, nhưng không làm nỗ lực nào để thay đổi bất kì cái gì - cho phép mọi sự có cách riêng của nó, bạn sẽ làm tiêu đi bất kì cái gì. Bạn có thể làm tiêu đi bất kì cái gì.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 3”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập