Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Con đường và phương pháp Thiền Ba điều bản chất của Thiền
 
 
Thiền

Ba điều bản chất của Thiền

Cho nên điều đầu tiên: người trí thức có thái độ rất bản ngã, hay sinh sự, bao giờ cũng sẵn sàng bắt đầu đấu khẩu. Điều đó là không đúng cho nhà huyền môn.
Thứ hai, phương pháp mà những người bị ông ấy gọi là tà đang dạy cho mọi người, không phải là phương pháp đúng, nhưng bởi vì bản thân ông ấy không bao giờ thiền, ông ấy không biết cái gì là đúng và cái gì là sai. Phương pháp những người này đang dạy - và bản thân ông ấy đang dạy – là kiểm soát tâm trí bạn.
Thiền không liên quan gì tới kiểm soát tâm trí – vì mọi kiểm soát đều là một loại kìm nén và cái bị kìm nén sẽ báo thù. Bất kì khi nào bạn thảnh thơi một chút, tâm trí đã trong kiểm soát sẽ lập tức trỗi dậy và bắt đầu, với báo thù, khuấy động bên trong bạn.
Thiền không phải là kiểm soát, bởi vì kiểm soát tạo ra căng thẳng và thiền dựa trên thảnh thơi. Thiền có vài điều bản chất trong nó, dù bất kì phương pháp nào. Nhưng vài điều bản chất đó là cần trong mọi phương pháp.
Thứ nhất là trạng thái thảnh thơi: không tranh đấu với tâm trí, không kiểm soát tâm trí, không tập trung.
Thứ hai, chỉ quan sát với nhận biết thảnh thơi bất kì cái gì đang diễn ra, không có bất kì can thiệp nào... chỉ quan sát tâm trí, một cách im lặng, không có bất kì phán xét nào, bất kì đánh giá nào. Đây là ba điều: thảnh thơi, quan sát, không phán xét.
Dần dần, dần dần im lặng lớn giáng xuống bạn. Mọi chuyển động bên trong bạn dừng lại. Bạn hiệu hữu, nhưng không có cảm giác về "tôi đây"... chỉ không gian thuần khiết.
Có một trăm mười hai phương pháp thiền; tôi đã nói về tất cả những phương pháp đó. Chúng khác biệt trong thành tố của chúng, nhưng những điều nền tảng vẫn còn như nhau: thảnh thơi, quan sát, thái độ không phán xét.
Cho nên ngay chỗ đầu tiên phương pháp này là sai. Ông ấy đang dạy cùng phương pháp, ông ấy nói, "chỉ là chuyện bất đắc dĩ." Ông ấy không nhận biết về chọn lựa phong phú: một trăm mười hai phương pháp mà cổ đến mười nghìn năm, ít nhất.
Người đầu tiên thu thập mọi phương pháp này là Shiva, và tượng của ông ấy đã được tìm thấy ở Harappa và Mohenjo Daro. Những thành phố này đã nở hoa từ bẩy nghìn năm trước. Họ phải đã là những thành phố văn hoá nhất của thời đó, vì các con đường của họ rộng thế; họ có phòng tắm gắn kèm, họ có nước nóng và lạnh chảy trong phòng tắm của họ, và họ có bể bơi lớn như bể bơi Olympic.
Trong những thành phố đó điều duy nhất chúng ta có thể nhận ra mà vẫn còn bền vững là tượng của Shiva –Shivalinga, biểu tượng dương vật của Shiva. Đó là thứ duy nhất kết nối chúng ta với Harappa và Mohenjo Daro. Vì điều này các nhà lịch sử đã kết luận rằng Shiva không phải là người Aryan, vì những thành phố đó đã tồn tại trước khi người Aryans tới Ấn Độ.
Nhưng Shiva có, trong cuốn sách của ông ấy Vigyan Bhairav Tantra, một trăm mười hai phương pháp thiền. Nhiều phương pháp có thể được tạo ra – tôi đã tạo ra thêm nhiều phương pháp nữa – chỉ chất liệu bản chất phải có đó. Bạn có thể thay đổi phương cách tương ứng theo thời đại, tương ứng theo cá nhân, nhưng bạn không thể loại ra ba điều này – thảnh thơi, quan sát và thái độ không phán xét.
Cho nên, thực ra, chỉ ba điều này là phương pháp thiền duy nhất; mọi phương pháp khác đều là biến thể của cùng một chủ đề. Bất kì cái gì Đại Huệ đã từng dạy đều sai. Người khác phải đã là những người trí thức khác, các thầy giáo khác, những người ông ấy gọi là tà, và ông ấy không thể thấy được một điều đơn giản: làm sao bạn có thể gọi họ là tà và đáng thương nếu giáo lí của bạn cũng là cùng một phương pháp?
Và ông ấy không nhận biết rằng có nhiều phương án – ông ấy không bao giờ thiền. Người ta không phải biết về Vigyan Bhairav Tantra của Shiva. Nếu người ta thiền chỉ với ba điều bản chất này, người ta có thể tạo ra nhiều phương pháp cho những tình huống khác nhau, những người khác nhau, tuỳ người đó thích. Nhưng người ta phải có kinh nghiệm riêng của mình. Và kết án người khác, những người đang làm cùng điều, ông ấy phải hoàn toàn mù quáng. Ông ấy không thể thấy được điều ông ấy đang nói.
 
Từ "Thiền sư Đại Huệ"
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập