Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Con đường và phương pháp Mật tông Ý nghĩa và vận hành của trung tâm rốn, con mắt thứ ba và sợi dây bạc
 
 
Mật tông

Ý nghĩa và vận hành của trung tâm rốn, con mắt thứ ba và sợi dây bạc

Related image

Đêm qua thầy đã nói rằng với việc bừng lên của chứng ngộ, không gian giữa hai lông mày, con mắt thứ ba, trở nên bao hàm tất cả. Hôm nọ thây đã nói rằng mọi người chứng ngộ đều được định tâm ở rốn của họ, và rồi hôm khác thầy đã giải thích về sợi dây bạc ở giữa xương sống. Do vậy, chúng tôi biết về ba điều cơ bản ở rễ của con người. Xin thầy giải thích ý nghĩa tương đối và vận hành tương đối của ba điều này: trung tâm rốn, con mắt thứ ba và sợi dây bạc.

 

Điều cơ bản cần được hiểu về những trung tâm này là thế này: bất kì khi nào bạn được định tâm bên trong, khoảnh khắc bạn được định tâm, bất kì cái gì có thể là trung tâm, bạn rơi xuống rốn. Nếu bạn được định tâm ở tâm, tâm là không liên quan - định tâm mới có nghĩa. Hay nếu bạn được định tâm ở con mắt thứ ba, con mắt thứ ba là không cơ bản; điểm cơ bản là ở chỗ ý thức của bạn được định tâm. Cho nên bất kì cái gì có thể là điểm định tâm, một khi bạn được định tâm - bất kì chỗ nào - bạn sẽ rơi xuống rốn.

Trung tâm tồn tại cơ bản là rốn, nhưng trung tâm vận hành của bạn có thể ở bất kì chỗ nào. Từ trung tâm đó bạn sẽ rơi xuống một cách tự động. Không cần nghĩ về nó. Và điều này không chỉ là vậy với trung tâm tim hay trung tâm con mắt thứ ba. Nếu bạn thực sự được định tâm trong lí trí, trong đầu, bạn cũng sẽ rơi xuống trung tâm rốn.

Định tâm mới là chuyện, nhưng rất khó được định tâm trong lí trí, trong đầu. Có vấn đề. Trung tâm tâm dựa trên yêu, đức tin, buông xuôi. Cái đầu dựa trên hoài nghi và phủ định.

Là phủ định toàn bộ thực sự là không thể được; là hoài nghi toàn bộ là không thể được. Nhưng đôi khi nó xảy ra, vì điều không thể được cũng xảy ra. Đôi khi, nếu hoài nghi của bạn đi tới mãnh liệt tới mức không cái gì còn lại mà được tin, thậm chí không tâm trí hoài nghi nào được tin, nếu hoài nghi quay về bản thân nó và mọi thứ trở thành hoài nghi, thế thì bạn sẽ rơi xuống trung tâm rốn ngay lập tức. Nhưng điều này là hiện tượng rất hiếm hoi.

Tin cậy là dễ hơn. Bạn có thể tin cậy toàn bộ dễ hơn nhiều so với bạn có thể hoài nghi toàn bộ. Bạn có thể nói có một cách toàn bộ dễ hơn nhiều so với bạn có thể nói không. Cho nên cho dù bạn được định tâm tại đầu, việc định tâm này là điều cơ bản: bạn sẽ rơi xuống tới rễ tồn tại của bạn. cho nên được định tâm ở bất kì đâu đi. Xương sống cũng được; tâm cũng được; đầu cũng được. Hay bạn cũng có thể tìm các trung tâm khác trong thân thể.

Phật tử nói về chín luân xa chakra - chín trung tâm động trong thân thể. Người Hindus nói về bẩy luân xa chakra - bẩy trung tâm động trong thân thể. Người Tây Tạng nói về mười ba trung tâm trong thân thể. Bạn có thể thấy các trung tâm riêng của bạn nữa, không cần nghiên cứu về những điều này.

Bất kì điểm nào trong thân thể đều có thể được làm thành đối thể của việc định tâm. Chẳng hạn, mật tông dùng trung tâm dục cho việc định tâm. Mật tông làm việc bằng cách đem ý thức của bạn tới nó một cách toàn bộ. Trung tâm dục sẽ có tác dụng.

Đạo nhân đã dùng ngón chân cái làm trung tâm. Chuyển ý thức của bạn xuống ngón chân cái; vẫn còn ở đó, quên toàn thân đi. Để toàn thể ý thức của bạn đi xuống ngón chân. Điều đó sẽ có tác dụng, vì thực sự, bạn định tâm vào cái gì là không liên quan. Bạn định tâm - đó là điều cơ bản. Sự việc xảy ra vì việc định tâm, không vì trung tâm - nhớ điều này. Trung tâm là không có ý nghĩa, việc định tâm mới có ý nghĩa.

Cho nên đừng bị phân vân, vì trong nhiều phương pháp thế, trong một trăm mười hai phương pháp, nhiều trung tâm sẽ được dùng. Đừng trở nên bị phân vân về trung tâm nào là quan trọng hơn hay trung tâm nào là thực, bất kì trung tâm nào cũng sẽ có tác dụng. Bạn có thể chọn tương ứng với việc thích của bạn.

Nếu tâm trí bạn rất thích dục, điều tốt là chọn trung tâm dục. Dùng nó đi, vì ý thức của bạn tự nhiên chảy hướng về nó - thế thì tốt hơn cả là chọn nó. Nhưng sự việc đã trở thành khó chọn trung tâm dục. Đó là một trong những trung tâm tự nhiên nhất; ý thức của bạn bị hấp dẫn hướng tới nó về mặt sinh học. Tại sao không dùng lực sinh học này để hướng tới biến đổi bên trong? Làm nó thành điểm của việc tập trung của bạn.

Nhưng ước định xã hội, các giáo lí kìm nén về dục, việc đạo đức hoá, họ đã gây hại sâu sắc. Bạn bị ngắt khỏi trung tâm dục của bạn. Thực sự, hình ảnh của chúng ta về cái ta thực của mình loại trừ trung tâm dục. Tưởng tượng thân thể bạn mà xem: bạn sẽ bỏ cơ quan dục của bạn ra khỏi nó; đó là lí do tại sao nhiều người cảm thấy dường như cơ quan dục của họ là cái gì đó khác với họ, rằng chúng không phải là một phần của họ. Đây là lí do tại sao có nhiều che giấu thế, việc trở thành vô ý thức nhiều thế.

Nếu ai đó tới từ không gian, từ hành tinh khác nào đó, và người đó sẽ nhìn bạn, người đó sẽ không có khả năng quan niệm rằng bạn có bất kì trung tâm dục nào. Nếu người đó phải nghe bài nói của bạn, người đó sẽ không có khả năng hiểu rằng có tồn tại bất kì cái gì như dục. Nếu người đó đi vào trong xã hội của bạn, trong thế giới chính thức, người đó sẽ không biết rằng bất kì cái gì như dục đang xảy ra.

Chúng ta đã tạo ra phân chia. Rào chắn có đó, và chúng ta đã cắt bỏ trung tâm dục khỏi bản thân mình. Thực sự, vì dục chúng ta đã phân chia thân thể thành hai. Phần trên hơn ngụ ý “cao hơn” trong tâm trí chúng ta và phần thấp hơn ngụ ý “thấp hơn” - nó bị kết án. Cho nên “thấp hơn” không chỉ là thông tin nào đó về vị trí của nửa đáy, nó còn là việc đánh giá nữa. Bản thân bạn không nghĩ rằng thân thể thấp hơn là bạn.

Nếu ai đó hỏi bạn, "Bạn ở đâu trong thân thể?" bạn sẽ trỏ vào đầu bạn, vì đó là chỗ cao nhất. Đó là lí do tại sao người brahmins ở Ấn Độ sẽ nói, "Chúng tôi là đầu còn sudra, tiện dân, họ là chân." Chân là thấp hơn đầu. Thực sự, bạn là đầu, còn chân và các bộ phận khác chỉ thuộc vào bạn, chúng không phải là bạn. Để làm phân chia này chúng ta đã làm quần áo thành hai phần - một số cho phần thân trên và một số cho phần thân dưới. Đây chỉ là phân chia thân thể thành hai. Có phân chia tinh vi.

Thân thể thấp hơn không phải là một phần của bạn. Nó treo lên bạn - đó là chuyện khác. Đó là lí do tại sao khó dùng trung tâm dục cho việc định tâm. Nhưng nếu bạn có thể dùng nó, điều đó là tốt nhất, vì về mặt sinh học năng lượng của bạn tuôn chảy hướng tới trung tâm đó. Tập trung vào nó đi. Bất kì khi nào bạn cảm thấy bất kì thôi thúc dục nào, nhắm mắt lại và cảm thấy năng lượng của bạn chảy hướng tới trung tâm dục.

Làm nó thành thiền đi; cảm thấy bản thân bạn được định tâm ở trung tâm dục.  Thế thì đột nhiên bạn sẽ cảm thấy thay đổi về phẩm chất trong năng lượng này. Tính dục sẽ biến mất, và trung tâm dục sẽ trở nên được chói sáng, đầy năng lượng, năng động. Bạn sẽ cảm thấy sự sống ở đỉnh của nó tại trung tâm này. Và nếu bạn được định tâm, dục sẽ thực sự bị quên đi hoàn toàn vào khoảnh khắc đó. Từ trung tâm dục bạn sẽ cảm thấy năng lượng tuôn chảy tới khắp thân thể, thậm chí siêu việt trên thân thể và đi vào trong vũ trụ. Nếu bạn được định tâm toàn bộ ở trung tâm dục, đột nhiên bạn sẽ bị ném về rễ cơ bản của bạn, tại rốn.

Mật tông đã dùng trung tâm dục, và tôi nghĩ mật tông đã là một trong những cách tiếp cận khoa học nhất hướng tới biến đổi con người, vì dùng dục là rất khoa học. Khi tâm trí đã chảy hướng tới nó, sao không dùng dòng chảy tự nhiên này như phương tiện?

Đó là khác biệt căn bản giữa mật tông và cái gọi là các giáo lí đạo đức. Các thầy giáo đạo đức không bao giờ có thể dùng trung tâm dục cho biến đổi - họ sợ. Và người sợ năng lượng dục sẽ thực sự thấy rất, rất khó biến đổi bản thân người đó vì người đó đang tranh đấu chống lại dòng chảy, chảy một cách không cần thiết ngược với sông.

Dễ chảy cùng sông, chỉ nổi thôi. Và nếu bạn có thể nổi mà không xung đột nào, bạn có thể dùng trung tâm này cho việc định tâm.

Bất kì trung tâm nào cũng sẽ có tác dụng. Bạn có thể tạo ra các trung tâm riêng của bạn... không cần phải là truyền thống. Mọi trung tâm đều là phương cách - phương cách cho việc định tâm. Khi bạn được định tâm bạn sẽ đi xuống rốn bạn một cách tự động. Ý thức được định tâm quay trở lại cội nguồn nguyên thuỷ.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập