Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Con đường và phương pháp Mật tông Phát triển trung tâm tâm và đầu
 
 
Mật tông

Phát triển trung tâm tâm và đầu

 Image result for chakra

Có phải sự phát triển của trung tâm rốn là tự do riêng và tách rời khỏi sự tăng trưởng của các trung tâm tâm và đầu, hay trung tâm rốn phát triển đồng thời với sự phát triển của tâm và đầu? Và thêm nữa, xin thầy giải thích theo cách nào mà việc huấn luyện và kĩ thuật cho trung tâm rốn sẽ khác với việc huấn luyện và kĩ thuật cho việc phát triển của các trung tâm tâm và đầu.

 

Một điều cơ bản cần được hiểu: các trung tâm tâm và đầu là cần được phát triển, không phải trung tâm rốn. Trung tâm rốn chỉ để được khám phá ra; nó không để được phát triển. Trung tâm rốn đã có đó rồi. Bạn phải làm lộ ra, hay khám phá ra nó. Nó ở đó đã được phát triển đầy đủ, bạn không phải phát triển nó. Trung tâm đầu và trung tâm tâm là những phát triển. Chúng không có đó để được khám phá, chúng phải được phát triển. Xã hội, văn hoá, giáo dục, ước định giúp phát triển chúng.

Nhưng bạn được sinh ra với trung tâm rốn. Không có trung tâm rốn bạn không thể hiện hữu được. Bạn có thể hiện hữu mà không có trung tâm tâm, bạn có thể hiện hữu mà không có trung tâm đầu. Chúng không phải là sự cần thiết; có chúng thì tốt, nhưng bạn có thể hiện hữu mà không có chúng. Điều đó sẽ rất bất tiện, nhưng bạn có thể hiện hữu mà không có chúng. Tuy nhiên, không có trung tâm rốn bạn không thể hiện hữu được. Nó không chỉ là sự cần thiết, nó là cuộc sống của bạn.

Cho nên có những kĩ thuật để làm sao phát triển trung tâm tâm - làm sao trưởng thành trong yêu, làm sao trưởng thành trong nhạy cảm, làm sao trở thành tâm trí nhạy cảm hơn. Có những phương pháp và kĩ thuật để làm sao trở nên lí trí hơn, logic hơn. Lí trí có thể được phát triển, xúc động có thể được phát triển, nhưng sự tồn tại không thể được phát triển. Nó đã có đó rồi; nó phải được khám phá ra.

Nhiều thứ được ngụ ý trong điều này. Một: có thể có khả năng bạn không có tâm trí, tâm trí suy luận, như Einstein. Nhưng bạn có thể trở thành phật. Einstein là một trung tâm tâm trí vận hành ở sự hoàn hảo của nó. Hay ai đó khác... người yêu. Một Majnu đang vận hành tại trung tâm tâm của anh ấy trong sự hoàn hảo của nó. Bạn có thể không có khả năng trở thành một Majnu, nhưng bạn có thể trở thành phật vì phật tính là không được phát triển trong bạn: nó đã có đó rồi. Nó liên quan tới trung tâm cơ bản, trung tâm nguyên thuỷ - rốn. Nó đã có đó rồi. Bạn đã là vị phật, chỉ vô nhận biết.

Bạn đã không là một Einstein. Bạn sẽ phải cố gắng, và thế nữa vẫn không có đảm bảo rằng bạn sẽ trở thành một người như vậy. Không có đảm bảo vì thực sự, điều đó dường như là không thể được. Tại sao nó dường như không thể được? Vì phát triển cái đầu của Einstein cần cùng sự trưởng thành, cùng nơi chốn, cùng huấn luyện đã được trao cho ông ấy. Nó không thể được lặp lại vì nó là không thể được lặp lại. Trước hết bạn sẽ phải tìm ra cùng bố mẹ, vì huấn luyện bắt đầu trong bụng mẹ. Khó tìm ra cùng bố mẹ - không thể được. Làm sao bạn có thể tìm ra cùng bố mẹ, cùng ngày sinh, cùng nhà, cùng các liên kết xã hội, cùng bạn bè? Bạn sẽ phải lặp lại đích xác cuộc sống của Einstein - cùng một loại! Nếu ngay cả một điểm bị thiếu, bạn sẽ là người khác.

Cho nên điều đó là không thể được. Bất kì cá nhân nào được sinh ra chỉ một lần trong thế giới này vì cùng tình huống không thể được lặp lại. Cùng tình huống là hiện tượng lớn thế. Nó ngụ ý phải có cùng thế giới trong cùng khoảnh khắc! Điều đó là không thể được - nó là không thể được. Và bạn đã ở đây rồi, cho nên bất kì cái gì bạn làm, quá khứ của bạn sẽ ở trong nó. Bạn không thể trở thành một Einstein được. Tính cá nhân không thể được lặp lại.

Phật không phải là một cá nhân, Phật là hiện tượng. Không nhân tố cá nhân nào là có nghĩa; chỉ bản thể của bạn là đủ để là phật. Trung tâm này đã có đó, đang vận hành; bạn phải khám phá nó. Cho nên các kĩ thuật cho tâm là những kĩ thuật để phát triển cái gì đó, và kĩ thuật liên quan tới trung tâm rốn đề cập tới việc khám phá. Bạn phải khám phá. Bạn đã là phật, bạn chỉ phải biết sự kiện này.

Cho nên có hai kiểu người - chư phật người biết rằng họ là phật, và những phật còn không biết rằng họ là phật. Nhưng tất cả đều là phật. Khi có liên quan tới sự tồn tại, mọi người đều là như nhau. Chỉ trong sự tồn tại mới có chủ nghĩa cộng sản; trong mọi thứ khác chủ nghĩa cộng sản là ngớ ngẩn. Không ai là bình đẳng, bất bình đẳng là cơ bản trong mọi thứ khác. Cho nên điều có vẻ như ngược đời nếu tôi nói rằng duy nhất tôn giáo dẫn tới chủ nghĩa cộng sản, nhưng tôi ngụ ý chủ nghĩa cộng sản này: sự bình đẳng sâu sắc của sự tồn tại, của hiện hữu. Trong điều này bạn là tương đương với Phật, với Christ, với Krishna, nhưng theo mọi cách khác không hai cá nhân nào là bình đằng. Bất bình đẳng là cơ bản khi có liên quan tới cuộc sống bên ngoài; bình đẳng là cơ bản khi có liên quan tới cuộc sống bên trong.

Cho nên một trăm mười hai phương pháp này không thực sự dành cho phát triển trung tâm rốn; chúng dành cho việc phát hiện ra nó. Đó là lí do tại sao đôi khi lập tức ai đó trở thành vị phật, vì không có vấn đề tạo ra cái gì đó. Nếu bạn có thể nhìn vào bản thân bạn, nếu bạn có thể đi sâu xuống trong bản thân bạn, mọi điều bạn cần đã có đó rồi. Nó đã là hoàn cảnh rồi, cho nên vấn đề duy nhất là làm sao được ném tới điểm đó nơi bạn đã là phật. Thiền không giúp bạn là phật, nó chỉ giúp bạn trở nên nhận biết về phật tính của bạn.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1”

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập