Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Con đường và phương pháp Mật tông Chỉ báo về kĩ thuật phù hợp với bạn
 
 
Mật tông

Chỉ báo về kĩ thuật phù hợp với bạn

Related image

Chỉ báo về kĩ thuật phù hợp bạn

 

Chỉ báo đích xác là gì để biết rằng một kĩ thuật đặc biệt đang thực hành sẽ dẫn tới điều tối thượng?

 

Có nhiều chỉ báo. Một, bạn bắt đầu cảm thấy căn cước khác bên trong bạn. Bạn không còn là cùng người cũ. Nếu kĩ thuật là khớp cho bạn, ngay lập tức bạn là người khác. Nếu bạn là người chồng, bạn không còn là cùng người chồng cũ. Nếu bạn là chủ tiệm, bạn không bao giờ lại là cùng người chủ tiệm cũ. Dù bạn là bất kì cái gì, nếu kĩ thuật khớp với bạn, bạn là người khác; đó là chỉ báo thứ nhất. Cho nên nếu bạn bắt đầu cảm thấy kì lạ về bản thân bạn, biết rằng cái gì đó đang xảy ra cho bạn. Nếu bạn vẫn còn như cũ và không cảm thấy bất kì sự kì lạ nào, chẳng cái gì đang xảy ra. Đây là chỉ báo đầu tiên về liệu một kĩ thuật có khớp cho bạn không. Nếu nó khớp, ngay lập tức bạn bị xúc động mạnh, được biến đổi thành một người khác. Đột nhiên việc này xảy ra: bạn nhìn vào thế giới theo cách khác. Mắt vẫn như cũ, nhưng người nhìn đằng sau chúng là khác.

Thứ hai, mọi điều tạo ra căng thẳng, xung đột, bắt đầu rơi rụng đi. Không phải là khi bạn đã thực hành phương pháp này trong nhiều năm, thế thì xung đột, lo âu, căng thẳng sẽ mất đi - không! Nếu phương pháp này khớp với bạn, ngay lập tức chúng bắt đầu rơi rụng đi. Bạn có thể cảm thấy sự sống động tới với bạn; bạn đang được nhẹ gánh. Bạn sẽ bắt đầu cảm, nếu kĩ thuật này là khớp cho bạn, rằng sức hút đã bị đảo ngược lại. Bây giờ đất không kéo bạn xuống. Thay vì thế, trời đang kéo bạn lên. Bạn cảm thấy thế nào khi máy bay cất cánh? Mọi thứ bị rối loạn. Đột nhiên có cú thúc mạnh, và sức hút trái đất trở thành vô nghĩa. Bây giờ đất không kéo bạn, bạn đang đi xa khỏi sức hút.

Cùng cú thúc mạnh đó xảy ra nếu một kĩ thuật thiền khớp với bạn. Đột nhiên bạn cất cánh. Đột nhiên bạn cảm thấy đất đã trở thành vô nghĩa; không có lực hấp dẫn. Nó không kéo bạn xuống, bạn đang được kéo lên. Theo thuật ngữ tôn giáo, điều này được gọi là "gia trì". Có hai lực - lực hấp dẫn và lực gia trì. Gia trì nghĩa là bạn đang được kéo lên; hấp dẫn nghĩa là bạn đang bị kéo xuống.

Đó là lí do tại sao trong thiền nhiều người đột nhiên cảm thấy họ không có trọng lượng. Đó là lí do tại sao nhiều người cảm thấy bay lên bên trong. Nhiều người thế đã tường trình điều này cho tôi khi kĩ thuật khớp với họ: "Điều này thật lạ! Chúng tôi nhắm mắt và chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi có hơi chút cao hơn trên đất - quãng ba mươi, sáu mươi phân, thậm chí hơn một mét trên đất. Khi chúng tôi mở mắt ra chúng tôi đang chỉ trên đất; khi chúng tôi nhắm mắt lại chúng tôi đã bay lên. Vậy đây là cái gì? Khi chúng tôi mở mắt ra chúng tôi chỉ ở trên đất! Chúng tôi chưa bao giờ bay lên."

Thân thể vẫn còn trên đất, nhưng bạn bay lên. Việc bay lên này thực sự là việc kéo lên từ trên. Nếu kĩ thuật khớp, bạn đã được kéo lên, vì việc hoạt động của kĩ thuật này là để làm cho bạn thành sẵn có cho việc bay lên. Đây là điều kĩ thuật này ngụ ý: làm cho bạn thành sẵn có cho lực có thể kéo bạn lên. Cho nên nếu nó khớp, bạn biết - bạn đã trở thành vô trọng lượng.

Thứ ba, bất kì cái gì bạn sẽ làm bây giờ, bất kì cái gì, dù tầm thường tới đâu, sẽ là khác. Bạn sẽ bước đi theo cách khác, bạn sẽ ngồi theo cách khác, bạn sẽ ăn theo cách khác. Mọi thứ sẽ khác. Khác biệt này bạn sẽ cảm thấy ở mọi nơi. Đôi khi kinh nghiệm kì lạ này của việc là khác biệt tạo ra sợ hãi. Người ta lại muốn trở lại và là như cũ, vì người ta đã được hài hoà thế với cái cũ. Nó đã là thế giới thường lệ, cho dù chán, nhưng bạn đã hiệu quả trong nó.

Bây giờ ở mọi nơi bạn sẽ cảm thấy kẽ hở. Bạn sẽ cảm thấy rằng tính hiệu quả của bạn bị mất. Bạn sẽ cảm thấy rằng sự tiện dụng của bạn bị thu lại. Bạn sẽ cảm thấy rằng ở mọi nơi bạn là người ngoài. Người ta phải trải qua thời kì này. Bạn sẽ trở nên được hài hoà lần nữa. Bạn đã thay đổi, không phải thế giới, cho nên bạn sẽ không khớp. Cho nên nhớ điều thứ ba: Khi kĩ thuật khớp với bạn, bạn sẽ không khớp với thế giới. Bạn sẽ trở thành không khớp. Ở mọi nơi cái gì đó chùng ra, cái chốt nào đó bị thiếu. Ở mọi nơi bạn sẽ cảm thấy rằng đã có động đất. Và mọi thứ vẫn còn như cũ; chỉ bạn, bạn đã trở nên khác. Nhưng bạn sẽ được hài hoà lần nữa trên bình diện khác, trên bình diện cao hơn.

Rối loạn được cảm thấy cũng giống như khi đứa trẻ lớn lên và trở nên chín muồi về dục. Tại tuổi mười bốn hay mười lăm mọi cậu con trai đều cảm thấy rằng nó đã trở thành kì lạ. Một lực mới đã đi vào - dục. Nó không có đó trước đây, hay nó đã có, nhưng đã bị ẩn kín. Bây giờ lần đầu tiên nó đã trở thành sẵn có cho một loại lực mới. Đó là lí do tại sao con trai rất ngượng nghịu; con gái, con trai, khi họ trở nên chín muồi về dục, họ rất ngượng nghịu. Họ không ở đâu cả. Họ không còn là trẻ con và họ chưa là người lớn, cho nên họ ở giữa, không khớp vào đâu. Nếu họ chơi với trẻ nhỏ họ cảm thấy lúng túng - họ đã trở thành người lớn hơn. Nếu họ bắt đầu làm bạn với người lớn họ cảm thấy ngượng nghịu - họ vẫn còn là trẻ con. Họ không khới với người nào.

Cùng hiện tượng này xảy ra khi một kĩ thuật khớp với bạn. Một nguồn năng lượng mới trở thành sẵn có mà còn lớn hơn dục. Bạn lại trong thời kì chuyển tiếp. Bây giờ bạn không thể khớp vào trong thế giới này của những người trần tục. Bạn không là đứa trẻ, và bạn chưa thể khớp vào trong thế giới các thánh nhân; và ở giữa người ta cảm thấy lúng túng vụng về.

Nếu một kĩ thuật khớp với bạn, những kĩ thuật này sẽ tiến tới. Bạn có thể đã không mong đợi rằng tôi sẽ nói những điều này. Bạn có thể đã mong đợi rằng tôi sẽ nói bạn sẽ trở nên im lặng hơn, yên tĩnh hơn, và tôi đang nói điều ngược lại hoàn toàn: bạn sẽ trở nên bị rối loạn nhiều hơn. Khi kĩ thuật khớp, bạn sẽ trở nên bị rối loạn nhiều hơn, không im lặng hơn. Im lặng sẽ tới về sau. Và nếu im lặng tới và không rối loạn, biết rõ rằng đây không phải là kĩ thuật; đây chỉ là được điều chỉnh theo hình mẫu cũ.

Đó là lí do tại sao nhiều người đi vào cầu nguyện hơn là vào thiền vì cầu nguyện cho bạn sự an ủi. Nó khớp với bạn, điều chỉnh theo bạn, theo thế giới của bạn. Lời cầu nguyện làm gần như cùng điều mà các nhà phân tâm bây giờ làm. Nếu bạn bị rối loạn họ sẽ làm cho bạn ít rối loạn đi, được điều chỉnh theo hình mẫu, theo xã hội, theo gia đình. Cho nên bằng việc đi tới nhà phân tâm trong một, hai hay ba năm bạn sẽ không được khá hơn, nhưng bạn sẽ được điều chỉnh nhiều hơn. Cầu nguyện làm cùng điều, và tu sĩ làm cùng điều - họ làm cho bạn được điều chỉnh nhiều hơn.

Con của bạn chết và bạn bị rối loạn, và bạn đi tới tu sĩ. Ông ấy nói, "Đừng bị rối loạn. Chỉ những đứa trẻ nào chết dễ dàng thì Thượng đế mới yêu nhiều hơn. Ngài gọi chúng tới." Bạn cảm thấy được thoả mãn. Con bạn đã được “triệu về." Thượng đế yêu nó nhiều hơn. Hay tu sĩ nói cái gì đó khác: "Đừng lo nghĩ, linh hồn không bao giờ chết. Con bạn đang ở trên cõi trời."

Một người đàn bà đã ở đây mới vài ngày trước. Chồng cô ấy đã chết trong tháng vừa rồi. Cô ấy bị rối loạn. Cô ấy tới tôi và cô ấy nói, "Chỉ cần đảm bảo với tôi rằng anh ấy được tái sinh ở chỗ tốt và thế thì mọi thứ sẽ là ổn. Cứ cho tôi sự chắc chắn rằng anh ấy đã không đi xuống địa ngục hay anh ấy đã không trở thành con vật, rằng anh ấy đang ở trên cõi trời hay anh ấy đã trở thành thần hay cái gì như vậy. Nếu thầy có thể chỉ đảm bảo cho tôi điều này, thế thì mọi thứ là ổn. Thế thì tôi có thể chịu đựng điều đó được; bằng không thì tôi khổ."

Tu sĩ sẽ nói, "Được! Chồng con được sinh ra như thần trong cõi trời thứ bẩy, và anh ấy rất hạnh phúc. Và anh ấy đang đợi con."

Những lời cầu nguyện này, chúng có thể làm cho bạn được điều chỉnh theo hình mẫu... bạn cảm thấy ổn hơn. Thiền là khoa học. Nó sẽ không giúp bạn trong điều chỉnh, nó sẽ giúp bạn trong biến đổi. Đó là lí do tại sao tôi nói ba dấu hiệu này sẽ có đó như các chỉ báo. Im lặng sẽ tới, nhưng không như việc điều chỉnh. Im lặng sẽ tới như việc nở hoa bên trong. Thế thì im lặng sẽ không là việc điều chỉnh theo xã hội, theo gia đình, thế giới, kinh doanh - không! Thế thì im lặng sẽ là hài hoà thực với vũ trụ.

Thế thì hài hoà sâu nở hoa giữa bạn và tính toàn bộ, thế thì có im lặng - nhưng điều đó sẽ tới sau. Trước hết bạn sẽ bị rối loạn, trước hết bạn sẽ trở nên điên.

Nếu một kĩ thuật khớp, nó sẽ làm cho bạn nhận biết về mọi thứ mà bạn đang là vậy. Hỗn loạn của bạn, tâm trí của bạn, tính điên của bạn, mọi thứ sẽ đi tới ánh sáng. Bạn chỉ là đống lộn xộn tối. Khi một kĩ thuật khớp, dường như đột nhiên có ánh sáng và toàn thể đống lộn xộn trở thành rõ ràng. Lần đầu tiên bạn sẽ đương đầu với bản thân bạn như bạn vậy. Bạn sẽ muốn tắt ánh sáng đi và đi ngủ lại - nó là sợ. Đây là điểm mà thầy trở nên giúp ích. Thầy nói, "Đừng sợ. Đây chỉ là bắt đầu. Và đừng trốn khỏi nó."

Đầu tiên ánh sáng này chỉ cho bạn điều bạn đang là vậy, và nếu bạn có thể tiếp tục nữa, nó biến đổi bạn hướng tới điều bạn có thể là.

 

Từ Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập