Bạn đang ở: Trang chủ Sách Sách của Osho Bài nói cho người tìm kiếm Chuyến bay của một mình tới một mình
 
 
Bài nói cho người tìm kiếm

Chuyến bay của một mình tới một mình

Bài nói về Kaivalya Upanishad
Nguyên bản trong tiếng Hindu

Kaivalya  Upanishad  là khao  khát  về  tự  do  tối thượng.  Kaivalya  nghĩa  là  khoảnh  khắc  trong  tâm thức khi bạn hoàn toàn một mình, nhưng bạn không cảm thấy đơn độc. Bạn là cô đơn toàn bộ, vậy mà bạn không cảm thấy thiếu vắng của người khác. Bạn một mình, nhưng là toàn thể tới mức không có dấu vết của nhu cầu về người khác để đáp ứng cho bạn. Kaivalya nghĩa  là  bạn  vẫn  còn  hoàn  toàn  một  mình,  nhưng trong trạng thái mà cái toàn thể được hàm chứa trong bản thể bạn. Chính bản thể bạn trở thành cái toàn thể. Đây là khao khát của con người được ẩn kín trong cốt lõi sâu nhất, bên trong nhất của người đó.

 

Chuyến bay của một mình tới một mình (Pdf)

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập