Bạn đang ở: Trang chủ Sách Sách của Osho Bài nói cho người tìm kiếm Khi giầy vừa
 
 
Bài nói cho người tìm kiếm

Khi giầy vừa

Bài nói về các câu chuyện của Trang Tử

Trang Tử là một trong những việc nở hoa hiếm hoi nhất, thậm chí còn hiếm hơn cả một Phật hay một Jesus. Vì Phật và Jesus nhấn mạnh vào nỗ lực còn Trang Tử nhấn mạnh vào vô nỗ lực.

Nhiều thứ có thể được làm qua nỗ lực nhưng nhiều thứ hơn có thể được làm qua vô nỗ lực. Nhiều thứ có thể được đạt tới qua ý chí nhưng nhiều thứ hơn có thể được đạt tới qua vô ý chí. Và bất kì cái gì bạn đạt tới qua ý chí bao giờ cũng vẫn còn là gánh nặng cho bạn; nó bao giờ cũng là xung đột, căng thẳng bên trong, và bạn có thể đánh mất nó vào bất kì khoảnh khắc nào. Nó phải được duy trì liên tục - và việc duy trì nó cần năng lượng, việc duy trì nó chung cuộc làm tiêu tán bạn. Chỉ cái được đạt tới qua vô nỗ lực sẽ không bao giờ là gánh nặng cho bạn, và chỉ cái không là gánh nặng mới có thể vĩnh hằng. Chỉ cái không là phi tự nhiên theo bất kì cách nào mới có thể còn lại với bạn mãi mãi và mãi mãi.

Tải sách tại link : Khi giầy vừa (Pdf)

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập