Bạn đang ở: Trang chủ Sách Sách của Osho Bài nói cho người tìm kiếm Giả kim thuật mới: Làm bạn hào hứng
 
 
Bài nói cho người tìm kiếm

Giả kim thuật mới: Làm bạn hào hứng

 

Ham muốn chỉ cái không thể nào đạt tới được.

Cái không đạt tới được là gì? Nhìn quanh mà xem - mọi thứ đều là đạt tới được. Bạn có thể đã không đạt tới nó, nhưng nó là đạt tới được. Nếu bạn làm đủ nỗ lực bạn có thể đạt tới nó được. Về tiềm năng, nó là đạt tới được. Alexander đã tạo ra một đế quốc lớn. Bạn có thể đã không tạo ra được đế quốc, nhưng điều Alexander có thể làm thì bạn có thể làm. Nó không phải là không thể được; nó không phải là không thể đạt tới được. Bạn có thể đã không thu thập được nhiều giầu sang như Rockefeller hay ai đó khác nhưng điều Rockefeller có thể làm thì bạn cũng có thể làm. Nó có tính người: nó ở bên trong năng lực của bạn. Bạn có thể bị thất bại, bạn có thể không có khả năng đạt tới nó, nhưng nó là đạt tới được. Thất bại của bạn là thất bại riêng của bạn, nhưng về tiềm năng bạn có thể đã thành công cho nên sự việc này không thể nói là không thể đạt tới được. Thế thì cái gì là không thể đạt tới được? Cái gì mà không thể nào được đạt tới? Nếu cái đó là nghĩa, thế thì phỏng có ích gì mà ham muốn nó? Nếu nó không thể được đạt tới, thế thì ham muốn này là vô tích sự. Tại sao ham muốn cái mà không thể nào đạt tới được? Cái gì được ngụ ý bởi nó? 

 

Giả kim thuật mới- Làm bạn hào hứng (Pdf)

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập