Bạn đang ở: Trang chủ Sách Sách của Osho Bài nói cho người tìm kiếm Yoga: Từ Alpha tới Omega - trọn bộ tập 1-10
 
 
Bài nói cho người tìm kiếm

Yoga: Từ Alpha tới Omega - trọn bộ tập 1-10

 Bài nói về Kinh Yoga của Patanjali

Yoga không phải là tôn giáo, nhớ điều đó. Yoga không phải là Hindu giáo, nó không là Mô ha mét giáo. Yoga là khoa học thuần khiết cũng giống như toán học, vật lí hay hoá học. Vật lí không phải là người Ki tô giáo, vật lí không phải là Phật tử. Nếu người Ki tô giáo đã khám phá ra luật của vật lí, thế nữa vật lí vẫn không là Ki tô giáo. Chỉ ngẫu nhiên mà người Ki tô giáo đã đi tới khám phá ra luật của vật lí. Nhưng vật lí vẫn còn là khoa học. Yoga là khoa học - chỉ ngẫu nhiên mà người Hindu khám phá ra nó. Nó không phải là mang tính Hindu. Nó là toán học thuần khiết của bản thể bên trong. Cho nên người Mô ha mét giáo có thể là một yogi, người Ki tô giáo có thể là một yogi, người Jaina, Phật tử có thể là một yogi.

Yoga là khoa học thuần khiết. Và Patanjali là cái tên vĩ đại nhất khi có liên quan tới thế giới của Yoga. Người này là hiếm hoi, không có cái tên khác sánh được với Patanjali. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại người này đã mang tôn giáo tới trạng thái của khoa học. Người này đã làm cho tôn giáo thành khoa học; luật thuần khiết, không niềm tin nào được cần

 

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 1

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 2

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 3

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 4

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 5

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 6

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 7

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 8

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 9

Yoga: từ Alpha tới Omega - tập 10

 

 

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập