Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Các khái niệm Khai tâm
 
 
Các khái niệm

Khai tâm

Image result for initiation

 

Thầy đã từng giải thích nhiều phương pháp thiền cho chúng tôi. Tuy nhiên, chẳng phải đúng là không phương pháp nào có thể là toàn năng chừng nào người ta chưa được khai tâm vào trong nó đó sao?

 

Phương pháp trở thành khác về chất khi bạn được khai tâm vào trong nó. Tôi đang nói về các phương pháp đó - bạn có thể dùng chúng. Một khi bạn biết nền tảng khoa học và cách thức này, bí quyết này, bạn có thể dùng nó, nhưng khai tâm làm cho nó khác về chất. Nếu tôi khai tâm bạn vào một phương pháp đặc thù nó sẽ là điều khác, vì nhiều thứ được ngụ ý trong khai tâm.

Khi tôi nói về phương pháp và tôi giải thích nó cho bạn, bạn có thể dùng nó theo cách riêng của bạn. Phương pháp được giải thích cho bạn, nhưng liệu nó có phù hợp với bạn hay không, nó làm việc thế nào lên bạn, bạn là kiểu người nào, lại không được thảo luận. Điều đó là không thể được.

Trong khai tâm, bạn là quan trọng hơn kĩ thuật. Khi thầy khai tâm cho bạn, thầy quan sát bạn. Thầy tìm ra kiểu của bạn là gì, thầy tìm ra bạn đã làm việc bao nhiêu qua các kiếp sống quá khứ của bạn, chỗ bạn là đúng vào khoảnh khắc này, ngay bây giờ bạn đang vận hành ở trung tâm nào, và thế rồi thầy quyết định về phương pháp; thầy chọn phương pháp. Nó là cách tiếp cận cá nhân. Phương pháp là không quan trọng, bạn là quan trọng, bạn được khảo cứu và quan sát và phân tích.

Các kiếp sống quá khứ của bạn, ý thức của bạn, tâm trí của bạn, thân thể của bạn, chúng được mổ xẻ ra. Bạn được cảm thấy sâu sắc dưới dạng bạn ở đâu, vì cuộc hành trình bắt đầu từ điểm đó - điểm mà bạn đang ở ngay bây giờ. Bất kì phương pháp nào sẽ không có tác dụng.

Thế rồi thầy chọn một phương pháp đặc thù cho bạn, và nếu thầy cảm thấy rằng phương pháp đặc thù này phải được thay đổi cho bạn, những sửa đổi chi li hay những bổ sung nào đó được cần, thầy bổ sung thêm, thầy xoá bớt, thầy làm cho phương pháp khớp với bạn. Và thế rồi thầy cho khai tâm; thế rồi thầy trao phương pháp này cho bạn. Đó là lí do tại sao điều được nhấn mạnh là bất kì khi nào bạn được khai tâm vào một phương pháp, bạn sẽ không nói về nó. Điều đó phải bí mật vì nó có tính cá nhân. Nếu bạn nói điều đó cho ai đó khác điều đó có thể không giúp ích, hay thậm chí nó còn có hại.

Nó phải được giữ bí mật. Chừng nào bạn chưa đạt tới và thầy bạn chưa nói rằng bây giờ bạn có thể khai tâm cho người khác, nó phải không được nói tới chút nào - không được thốt ra, thậm chí không được nói cho chồng bạn hay vợ bạn hay bạn của bạn. Không, nó là tuyệt đối bí mật vì nó rất nguy hiểm, nó rất mạnh. Nó đã được chọn và được làm cho bạn. Nó sẽ có tác dụng cho bạn, nhưng nó không có tác dụng cho bất kì cá nhân nào khác trên thế giới. Thực sự, từng cá nhân là duy nhất tới mức người đó cần phương pháp khác, và với hơi khác biệt, một phương pháp có thể trở thành phù hợp cho người đó.

Điều tôi đang nói tới - một trăm mười hai phương pháp này - chúng là những phương pháp đã được tổng quát hoá. Chúng là một trăm mười hai phương pháp được tổng quát hoá, mọi phương pháp đã từng được dùng. Đây là dạng tổng quát để cho bạn trở nên quen thuộc. Bạn có thể thử - nếu cái gì đó phù hợp với bạn, bạn có thể tiếp tục. Nhưng đây không phải là khai tâm vào một phương pháp. Khai tâm là chuyện cá nhân, cá biệt giữa thầy và đệ tử. Nó là việc truyền trao bí mật. Và nhiều thứ khác được ngụ ý trong khai tâm. Thế rồi thầy chọn khoảnh khắc đúng khi thầy sẽ trao phương pháp cho bạn, để cho nó đi sâu vào trong vô thức.

Khi tôi đang nói, ý thức của bạn đang lắng nghe. Bạn sẽ quên. Khi tôi đã nói về một trăm mười hai phương pháp, bạn thậm chí sẽ không có khả năng đổi tên chúng lần nữa - một trăm mười hai tên. Bạn sẽ quên nhiều tên hoàn toàn. Bạn sẽ có khả năng nhớ vài cái tên, và thế rồi bạn sẽ trộn lẫn và lẫn lộn. Bạn sẽ không biết cái gì là cái gì.

Thầy phải chọn khoảnh khắc đúng khi vô thức của bạn đang mở, và thế rồi thầy trao cho bạn phương pháp. Thế thì nó đi sâu xuống vào trong vô thức. Cho nên nhiều lần việc khai tâm được cho trong giấc ngủ, không phải khi bạn có ý thức. Nhiều lần khai tâm được trao cho bạn trong cơ mê thôi miên sâu, khi tâm trí có ý thức của bạn hoàn toàn ngủ và tâm trí vô thức của bạn mở.

Đó là lí do tại sao buông xuôi là được cần nhiều thế trong khai tâm. Chừng nào bạn chưa buông xuôi việc khai tâm không thể được trao, vì chừng nào bạn chưa buông xuôi tâm trí có ý thức của bạn bao giờ cũng tỉnh táo và cảnh giác. Khi bạn buông xuôi, thế thì tâm trí có ý thức của bạn có thể được giảm nhẹ nghĩa vụ của nó và tâm trí vô thức của bạn có thể đi thẳng vào tiếp xúc với thầy.

Một khoảnh khắc đúng phải được chọn, và thế thì bạn phải được chuẩn bị cho khai tâm. Có thể mất nhiều tháng để chuẩn bị cho bạn. Phải có thức ăn đúng, ngủ đúng, và mọi thứ phải đi tới điểm yên tĩnh; chỉ thế thì bạn mới có thể được khai tâm, cho nên khai tâm là quá trình lâu dài, quá trình có tính cá nhân. Chừng nào ai đó còn chưa sẵn sàng để buông xuôi một cách toàn bộ, khai tâm là không thể được.

Cho nên tôi không khai tâm bạn vào những phương pháp này, tôi chỉ làm cho bạn quen với những phương pháp này. Nếu ai đó cảm thấy rằng phương pháp nào đó phù hợp với mình một cách sâu sắc và người đó cảm thấy rằng mình nên được khai tâm vào phương pháp đó, tôi có thể khai tâm cho người đó vào phương pháp đó. Nhưng thế thì đó sẽ là một quá trình lâu dài. Thế thì tính cá nhân của bạn phải được biết một cách đầy đủ. Bạn phải trở thành trần trụi toàn bộ để cho không cái gì còn bị giấu kín. Và thế thì mọi sự trở nên rất dễ dàng - vì khi một phương pháp đúng được trao cho người đúng ở khoảnh khắc đúng, nó có tác dụng ngay lập tức.

Đôi khi chuyện xảy ra là trong khi khai tâm cho một đệ tử, đệ tử này trở nên được chứng ngộ, chỉ việc khai tâm trở thành việc chứng ngộ. Thế thì phương pháp này trở thành sống động - khi nó được thầy trao cho một cách riêng tư, cá nhân. Bất kì cái gì tôi đang làm bây giờ đều không là khai tâm, nhớ điều này. Cách tiếp cận khoa học này chỉ để làm sống lại một trăm mười hai phương pháp, để làm cho chúng được biết tới.

Nếu người nào đó quan tâm, người đó có thể được khai tâm. Và khi bạn thực sự quan tâm, bạn sẽ tìm kiếm việc khai tâm, vì làm việc một mình trên phương pháp là chuyện rất lâu dài. Có thể mất nhiều năm, có thể mất nhiều kiếp, và bạn có thể không có khả năng duy trì nó trong thời kì lâu thế. Qua khai tâm việc đó trở thành rất dễ dàng, và thế thì phương pháp này trở thành việc truyền. Thế thì qua phương pháp này thầy bắt đầu làm việc trong bạn. Khai tâm là mối quan hệ sống với thầy, và mối quan lâu dài, tất nhiên, đi sâu. Nó làm thay đổi bạn và biến đổi bạn.

 

Từ ‘Vigyan Bhairav Mật tông - tập 1’

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập