Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Các khái niệm Vô tồn tại
 
 
Các khái niệm

Vô tồn tại

Điều cần phải được hiểu là, theo di sản của Phật Gautam, từ 'vô tồn tại' nghĩa là gì. Nó đơn giản ngụ ý không cái gì ổn định, mọi thứ đều thay đổi.

Định nghĩa của Phật về cái tồn tại là "cái bao giờ cũng còn lại như nó." Chỉ có một thứ có tính tồn tại, và đó là bản thân việc chứng kiến, tâm thức chứng kiến. Nó bao giờ cũng còn là nó... quá khứ, hiện tại, tương lai, từ vĩnh hằng tới vĩnh hằng, nó là nó vậy. Đây là thứ có tính tồn tại duy nhất. Mọi thứ khác đều thay đổi; mọi khoảnh khắc nó đều thay đổi, và cái đang thay đổi là vô tồn tại. Điều đó không có nghĩa là nó không có đó; điều này đơn giản có nghĩa là trong khi bạn đang thấy nó, nó đã thay đổi rồi. Trong khi bạn đang lắng nghe tôi, bạn đã thay đổi rồi – chết của bạn đang tới gần hơn.

 

Thế giới này là phù du. Từ 'vô tồn tại' trong triết lí của Phật đơn giản có nghĩa là "cái là phù du, cái liên tục thay đổi" – bạn không thể dựa vào nó được. Điều duy nhất bạn có thể dựa vào là tâm thức chứng kiến của bạn. Nó không bao giờ thay đổi. Nó là chính trung tâm của cơn xoáy lốc. 

Từ "Thiền sư Đạo Huệ"

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập