Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Hiểu bản thân mình Các khái niệm Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala
 
 
Các khái niệm

Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala

Độ thứ chín, bala, là quyền năng. Sau buông xuôi là quyền năng. Bây giờ ta hãy xem sự khác biệt.
Với độ thứ tư Phật nói là vidya, năng lượng. Nó không phải là quyền năng, nó đơn giản là năng lượng, năng lượng con người. Bây giờ sau khi buông xuôi có bala: quyền năng, quyền năng thiêng liêng. Khi bạn đã buông xuôi và bản ngã của bạn bị vứt bỏ, bỗng nhiên bạn đầy quyền năng không biết. Bạn đã trở thành chỗ chứa.
_________________
Herenow-Consciousness-Alert

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập