Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Yêu - Từ bi 6. Tình yêu của toàn thể
 
 
Yêu - Từ bi

6. Tình yêu của toàn thể

- Bản thân sự tồn tại chính là tình yêu lớn lao vì nó tạo hoàn cảnh cho sự phát triển

- Tình yêu toàn thể xuất hiện trong con người khi con người đã nhận ra bản ngã là ảo tưởng và bản ngã mất đi. Mọi xem xét lúc đó đều là phản ánh sự tồn tại khách quan.

- Đây là tình yêu một chiều tuôn chảy từ chính người này, chỉ có ban tặng, ban phát cho vạn vật xung quanh, không có ý tưởng về đền đáp lại.

- Với việc mất đi bản ngã thì cũng không còn khái niệm thời gian và không gian. Chỉ có hiện tại, không có quá khứ và tương lai. Tình yêu của cái toàn thể được thể hiện qua người đã chứng ngộ, luôn diễn ra trong hiện tại, trường tồn và vĩnh hằng.

- Tình yêu toàn thể là từ bi và vì sự tự do và phát triển tâm thức của con người, sự phát triển của vũ trụ. Tình yêu này bao trùm toàn thể mọi người, toàn thể vũ trụ.

- Tình yêu của toàn thể là sự tràn đầy và sự tuôn trào, là việc đem tới những điều kiện phát triển tốt nhất cho tâm thức người khác.

- Trong tình yêu toàn thể không có sự phân biệt người đang yêu, chỉ có tình yêu hiện hữu. Mỗi người yêu đều là mục đích tự thân hoà hợp nhau trên bình diện tâm linh.

- Không đặt điều kiện lên người khác, không có toan tính cá nhân, ràng buộc cá nhân

- Không quá bốc đồng mà sâu sắc

- Chấp nhận hiện tại như nó đang đấy chính là tình yêu đích thực.

- Hiện tại là thời gian duy nhất trong tình yêu toàn thể.

- Tình yêu đích thực không có khái niệm ghen tuông và phản bội.
_________________
Nhận biết-Tỉnh táo-Quan sát

 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập