Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Trưởng thành tâm linh Thầy và đệ tử
 
 

Thầy và đệ tử

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Học trò - Đệ tử - Lời Thầy 162
Cảm thấy bị mất và ở nhà trong Phật trường 75
Tính đệ tử 194
Câu hỏi mà thầy không trả lời được   353
Gặp gỡ giữa Huyền Giác và Huệ Năng   272
Thầy có dạy phóng túng trong sự sống không? 1724
Thầy có là đấng cứu tinh không? 1202
Bầy tỏ lòng biết ơn thầy 5718
Buông xuôi cùng thầy 622
Phật trường - Huệ quyển 717
Vai trò của guru 756
Tại sao thầy được cần? 1134
Thừa tướng và Thiền sư 1082
Sức hút của Phật trường 1354
Thầy và thầy giáo - 2 1022
Đệ tử học với thầy 1070
Cô Vân và Đạo Nguyên 1025
Nham Đầu và Đức Sơn 1134
Từ thầy sang đệ tử 1169
Đệ tử và Thầy 1292
Satsang - Trong sự hiện diện của thầy 1459
Trong sự hiện diện của thầy - satsang 1473
Mâu thuẫn trong lời thầy 2190
Gặp gỡ và Một mình 3008
Thầy đóng kịch 2263
Thầy là tác nhân xúc tác 2268
Tôi mâu thuẫn cho mọi phát biểu 2679
Tôi mâu thuẫn về chủ định 2565
Quan hệ thầy và đệ tử 3025
Thầy và đệ tử 2760
Tiêu chí nhận ra thầy 3341
Đi giúp người khác 3120
Học thiền 3498
Tên trộm và Nagarjuna 2819
Thầy là người phá huỷ giấc mơ 3169
Nhận ra thầy 3098
Thầy đang làm điều không thể làm được 2909
Đệ tử là gì 4889
Sống cùng thầy 2688
Tìm thấy người hướng dẫn bên trong 3616
Thầy thực 2874
Học trò, đệ tử, người thành tâm 3004
Tới thầy 2861
Cừu, cáo, tín đồ, đệ tử 3076
Được giới thiệu với thầy tâm linh 3254
Thầy là kẻ lừa đảo 3933
Tìm thầy 2832
Buông xuôi theo thầy 3240
Thầy là cần thiết 2849
Thầy ném bạn về chính bản thân mình 3050
Bốn loại ngựa 3355
Thầy thực - 2 3112
Quan hệ thầy/đệ tử 2440
Phật trường 2985
Làm sao thầy cho nhiều thế? 2749
Gurdjieff và Ouspensky 3292
Gần thầy 2777
Yêu thầy - bỏ thầy 2783
Ngồi trước một Phật, một Lão Tử 3358
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập