Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Thầy và đệ tử
 
 

Thầy và đệ tử

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Đệ tử học với thầy 146
Cô Vân và Đạo Nguyên 98
Nham Đầu và Đức Sơn 153
Từ thầy sang đệ tử 271
Đệ tử và Thầy 384
Satsang - Trong sự hiện diện của thầy 457
Trong sự hiện diện của thầy - satsang 563
Mâu thuẫn trong lời thầy 1239
Gặp gỡ và Một mình 1755
Thầy đóng kịch 1255
Thầy là tác nhân xúc tác 1258
Tôi mâu thuẫn cho mọi phát biểu 1576
Tôi mâu thuẫn về chủ định 1588
Quan hệ thầy và đệ tử 1713
Thầy và đệ tử 1741
Tiêu chí nhận ra thầy 2134
Đi giúp người khác 1873
Học thiền 2242
Tên trộm và Nagarjuna 1747
Thầy là người phá huỷ giấc mơ 2121
Nhận ra thầy 1991
Thầy đang làm điều không thể làm được 1946
Đệ tử là gì 2420
Sống cùng thầy 1736
Tìm thấy người hướng dẫn bên trong 2413
Thầy thực 1843
Học trò, đệ tử, người thành tâm 1908
Tới thầy 1757
Cừu, cáo, tín đồ, đệ tử 2051
Được giới thiệu với thầy tâm linh 2122
Thầy là kẻ lừa đảo 2393
Tìm thầy 1732
Buông xuôi theo thầy 2082
Thầy là cần thiết 1775
Thầy ném bạn về chính bản thân mình 2061
Bốn loại ngựa 2232
Thầy thực - 2 1946
Quan hệ thầy/đệ tử 1510
Phật trường 1891
Làm sao thầy cho nhiều thế? 1722
Gurdjieff và Ouspensky 2179
Gần thầy 1756
Yêu thầy - bỏ thầy 1792
Ngồi trước một Phật, một Lão Tử 2086
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập