Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Thầy và đệ tử
 
 

Thầy và đệ tử

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Thầy và thầy giáo - 2 77
Đệ tử học với thầy 177
Cô Vân và Đạo Nguyên 116
Nham Đầu và Đức Sơn 179
Từ thầy sang đệ tử 311
Đệ tử và Thầy 425
Satsang - Trong sự hiện diện của thầy 492
Trong sự hiện diện của thầy - satsang 598
Mâu thuẫn trong lời thầy 1283
Gặp gỡ và Một mình 1809
Thầy đóng kịch 1289
Thầy là tác nhân xúc tác 1303
Tôi mâu thuẫn cho mọi phát biểu 1630
Tôi mâu thuẫn về chủ định 1624
Quan hệ thầy và đệ tử 1761
Thầy và đệ tử 1782
Tiêu chí nhận ra thầy 2189
Đi giúp người khác 1931
Học thiền 2295
Tên trộm và Nagarjuna 1795
Thầy là người phá huỷ giấc mơ 2179
Nhận ra thầy 2039
Thầy đang làm điều không thể làm được 2000
Đệ tử là gì 2482
Sống cùng thầy 1772
Tìm thấy người hướng dẫn bên trong 2465
Thầy thực 1886
Học trò, đệ tử, người thành tâm 1955
Tới thầy 1813
Cừu, cáo, tín đồ, đệ tử 2095
Được giới thiệu với thầy tâm linh 2182
Thầy là kẻ lừa đảo 2450
Tìm thầy 1779
Buông xuôi theo thầy 2127
Thầy là cần thiết 1849
Thầy ném bạn về chính bản thân mình 2134
Bốn loại ngựa 2276
Thầy thực - 2 1984
Quan hệ thầy/đệ tử 1555
Phật trường 1945
Làm sao thầy cho nhiều thế? 1773
Gurdjieff và Ouspensky 2227
Gần thầy 1810
Yêu thầy - bỏ thầy 1829
Ngồi trước một Phật, một Lão Tử 2136
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập