Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Thầy và đệ tử
 
 

Thầy và đệ tử

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Đệ tử học với thầy 111
Cô Vân và Đạo Nguyên 64
Nham Đầu và Đức Sơn 121
Từ thầy sang đệ tử 226
Đệ tử và Thầy 340
Satsang - Trong sự hiện diện của thầy 383
Trong sự hiện diện của thầy - satsang 511
Mâu thuẫn trong lời thầy 1185
Gặp gỡ và Một mình 1694
Thầy đóng kịch 1205
Thầy là tác nhân xúc tác 1201
Tôi mâu thuẫn cho mọi phát biểu 1515
Tôi mâu thuẫn về chủ định 1537
Quan hệ thầy và đệ tử 1635
Thầy và đệ tử 1679
Tiêu chí nhận ra thầy 2071
Đi giúp người khác 1814
Học thiền 2164
Tên trộm và Nagarjuna 1700
Thầy là người phá huỷ giấc mơ 2055
Nhận ra thầy 1933
Thầy đang làm điều không thể làm được 1886
Đệ tử là gì 2355
Sống cùng thầy 1684
Tìm thấy người hướng dẫn bên trong 2352
Thầy thực 1785
Học trò, đệ tử, người thành tâm 1853
Tới thầy 1702
Cừu, cáo, tín đồ, đệ tử 1988
Được giới thiệu với thầy tâm linh 2054
Thầy là kẻ lừa đảo 2323
Tìm thầy 1667
Buông xuôi theo thầy 2028
Thầy là cần thiết 1722
Thầy ném bạn về chính bản thân mình 2016
Bốn loại ngựa 2178
Thầy thực - 2 1889
Quan hệ thầy/đệ tử 1462
Phật trường 1825
Làm sao thầy cho nhiều thế? 1661
Gurdjieff và Ouspensky 2125
Gần thầy 1700
Yêu thầy - bỏ thầy 1740
Ngồi trước một Phật, một Lão Tử 2030
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập