Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Người quan sát Nhân chứng hay ý nghĩ về việc chứng kiến