Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống Nghĩa của sự tồn tại là gì?
 
 
Các khái niệm trong cuộc sống

Nghĩa của sự tồn tại là gì?