Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Cõi trời 312
Giáo dục 361
Kinh nghiệm và việc nói 542
Im lặng 88
Đền đáp lòng tốt của thầy 100
Tâm truyền tâm 545
Cúng dường 252
Con mắt thứ ba 115
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 745
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 278
Pháp thân của Phật 423
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 414
Im lặng và ồn ào 460
Hư không 586
Tâm thức trong vạn vật 761
Niết bàn 834
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 284
Cái một như thế và Đức tín 389
Tính như thế và Đức tín 261
Nói thật và nói dối 523
A la hán và Bồ tát 259
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 482
Maya 493
Logic ba ngả của Phật 349
Tâm trí tập trung và Thiền 930
Chân Như - Thảnh thơi 651
Vô tồn tại 972
Đạo đức và Tôn giáo 2307
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 1247
Trí tuệ và Thông minh 447
Thiền và Phật 332
Ông có nghe thấy ta hay không? 406
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 725
Người làm - Nhân chứng 561
Chứng kiến - Đồng nhất 649
Cuộc sống và thiền 1085
Li dị 624
Cuộc sống và logic 818
Không làm gì so với nhìn vào trong 663
Ưa thích và chọn lựa 883
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 450
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 911
Học và thu thập tri thức 497
Sáng tạo 475
Vô mục đích 753
Vô hiện hữu 853
Chia sẻ 532
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 829
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 766
Phương pháp không có tác dụng 652
Buông xuôi toàn bộ 705
Kiêu căng và khiêm tốn 623
Mục đích cuộc sống 1314
Tâm trí và tâm thức 1326
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 990
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 986
Nhân cách 793
Thông minh 911
Trí huệ 835
Đức tin - Hi vọng - Yêu 661
Phật và Phật giáo 1644
Vô ham muốn 1787
Luật gia trì 1493
Bốn tầng của bản thể 1867
Bẩy luân xa 2 2680
Năm thể của con người 1818
Người khác và bạn 1862
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 1854
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 1660
Vị kỉ và nhận biết 1792
Vị kỉ 1514
Cái thực và cái không thực 2908
Mãn nguyện 1928
Bốn giai đoạn trưởng thành 2040
Buông xuôi và bản ngã 2447
Nhịp điệu cuộc sống 2130
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2032
Thân thiện - Từ bi 2032
Bốn tầng tâm trí 1950
Ba kiểu người tìm kiếm 1969
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 2320
Ba loại thầy 2197
Nhân cách và tính cá nhân 2303
Từ bi và thông cảm 1934
Ưa thích và gắn bó 1987
Ham muốn - Giận - Khổ 2231
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2239
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 2435
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 2458
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2072
Nghĩa vụ và trách nhiệm 5394
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 2325
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 2769
Chấp nhận và an ủi 2317
Ba giai đoạn của tôn giáo 1999
Tự do và liên thuộc 2377
Ước định và kỉ luật 2020
Thượng đế 2470
Chín tầng tâm thức 3186
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 3363
Bờ bên kia 2078
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 2208
Ham muốn 2244
Tâm linh là gì? 5438
Gắn bó và tách rời 2761
Suy nghĩ và suy tư 8586
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 3155
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 2867
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 2858
Tiểu thừa - Hinayana 3228
Đại thừa - Mahayana 2923
Kim cương thừa - Vajrayana 3234
Sư - monk 2186
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 3801
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 7948
Khổ 2560
Gốc rễ của khổ 3593
Lương tâm - hối hận 3392
Thích và không thích 3313
Ngay lập tức và dần dần 2542
Niềm tin và tin cậy 2660
Nhị nguyên và bất nhị 3702
Phản ánh đúng như thế - tathata 2484
Từ bỏ 2551
Vedant - Tự do khỏi tri thức 2195
Thuần khiết - purity 3283
Ý thức - vô ý thức 4162
Chứng kiến 2635
Tự do 4582
Độc đoán và thẩm quyền 2560
Trả lời sau 24 tiếng 2362
Dửng dưng và Siêu việt 2550
Nổi dậy và buông xuôi 2563
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 4050
Tính chất sannyas 2082
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 2663
Quá khứ, hiện tại và tương lai 3719
Bẩy thể của cuộc sống 2546
Bẩy luân xa 1 3574
Tò mò, truy tìm, đam mê 2630
Mẹ đẻ và người mẹ 2580
Vô ý thức là gì? 6619
Vô nhận biết là gì? 2437
Lời cầu nguyện 2134
Đẹp là gì? 4655
Cảm và uỷ mị 2483
Ám ảnh 2889
Thiền và lời cầu nguyện 2447
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 5239
Kỉ luật và kiểm soát 2765
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 4166
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3055
Ý chí tự do - nô lệ 2964
Phản ứng và đáp ứng 2417
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 2635
Khác biệt cầu nguyện và thiền 2204
Sứ mệnh 2733
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 10328
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập