Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Không qui y - chỉ dựa vào nhận biết 74
Sợ là gì? 208
Ba trạng thái của tâm trí 680
Bẩy bậc phát triển tâm thức con người 161
Lời cầu nguyện - Phần 3 249
Lời cầu nguyện - Phần 2 223
Lời cầu nguyện - Phần 1 264
Tâm trí là dòng chảy sinh thành không đếm xuể 636
Gắn bó và sầu não 256
Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)   259
Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)   181
Chán là nguyên nhân 157
Đạo đức và Thiền 217
Trống rỗng và hư không 211
Tâm trí - Tâm thức 295
Phép màu 425
Niết bàn – tuyệt diệt 366
Hiểu về Thiền 314
Văn hoá và Thông minh 464
Ép buộc và chia sẻ 409
Quyền riêng tư của trẻ em 174
Cuộc sống và mục đích 809
Con vật, Con người, Điều thiêng liêng 346
Định mênh và Tự do 304
Là con người là gì? 722
Tâm trí và thời gian 356
Yêu thực và cam kết thực 464
Cam kết và yêu thông thường 341
Cõi trời 732
Giáo dục 788
Kinh nghiệm và việc nói 862
Im lặng 404
Đền đáp lòng tốt của thầy 361
Tâm truyền tâm 925
Cúng dường 541
Con mắt thứ ba 515
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 1074
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 565
Pháp thân của Phật 657
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 661
Im lặng và ồn ào 720
Hư không 821
Tâm thức trong vạn vật 1065
Niết bàn 1105
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 476
Cái một như thế và Đức tín 634
Tính như thế và Đức tín 478
Nói thật và nói dối 791
A la hán và Bồ tát 475
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 731
Maya 792
Logic ba ngả của Phật 595
Tâm trí tập trung và Thiền 1145
Chân Như - Thảnh thơi 942
Vô tồn tại 1225
Đạo đức và Tôn giáo 2581
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 1550
Trí tuệ và Thông minh 676
Thiền và Phật 548
Ông có nghe thấy ta hay không? 641
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 1127
Người làm - Nhân chứng 838
Chứng kiến - Đồng nhất 938
Cuộc sống và thiền 1381
Li dị 878
Cuộc sống và logic 1063
Không làm gì so với nhìn vào trong 947
Ưa thích và chọn lựa 1145
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 689
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 1226
Học và thu thập tri thức 803
Sáng tạo 746
Vô mục đích 1137
Vô hiện hữu 1281
Chia sẻ 810
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 1170
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 1107
Phương pháp không có tác dụng 930
Buông xuôi toàn bộ 978
Kiêu căng và khiêm tốn 893
Mục đích cuộc sống 1741
Tâm trí và tâm thức 1790
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 1502
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1354
Nhân cách 1166
Thông minh 1207
Trí huệ 1147
Đức tin - Hi vọng - Yêu 910
Phật và Phật giáo 1947
Vô ham muốn 2185
Luật gia trì 1899
Bốn tầng của bản thể 2277
Bẩy luân xa 2 3156
Năm thể của con người 2201
Người khác và bạn 2214
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 2214
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 1991
Vị kỉ và nhận biết 2106
Vị kỉ 1854
Cái thực và cái không thực 3352
Mãn nguyện 2254
Bốn giai đoạn trưởng thành 2374
Buông xuôi và bản ngã 2805
Nhịp điệu cuộc sống 2495
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2390
Thân thiện - Từ bi 2381
Bốn tầng tâm trí 2299
Ba kiểu người tìm kiếm 2302
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 2653
Ba loại thầy 2581
Nhân cách và tính cá nhân 2607
Từ bi và thông cảm 2252
Ưa thích và gắn bó 2302
Ham muốn - Giận - Khổ 2548
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2550
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 2753
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 2773
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2374
Nghĩa vụ và trách nhiệm 5776
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 2664
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 3080
Chấp nhận và an ủi 2643
Ba giai đoạn của tôn giáo 2294
Tự do và liên thuộc 2741
Ước định và kỉ luật 2314
Thượng đế 2850
Chín tầng tâm thức 3603
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 3708
Bờ bên kia 2373
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 2573
Ham muốn 2595
Tâm linh là gì? 5855
Gắn bó và tách rời 3044
Suy nghĩ và suy tư 10039
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 3483
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 3189
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 3183
Tiểu thừa - Hinayana 3552
Đại thừa - Mahayana 3229
Kim cương thừa - Vajrayana 3577
Sư - monk 2552
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 4229
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 8610
Khổ 2859
Gốc rễ của khổ 4194
Lương tâm - hối hận 3754
Thích và không thích 3679
Ngay lập tức và dần dần 2899
Niềm tin và tin cậy 2962
Nhị nguyên và bất nhị 4137
Phản ánh đúng như thế - tathata 2839
Từ bỏ 2876
Vedant - Tự do khỏi tri thức 2522
Thuần khiết - purity 3673
Ý thức - vô ý thức 4584
Chứng kiến 3038
Tự do 4959
Độc đoán và thẩm quyền 2925
Trả lời sau 24 tiếng 2701
Dửng dưng và Siêu việt 2886
Nổi dậy và buông xuôi 2875
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 4505
Tính chất sannyas 2406
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 2982
Quá khứ, hiện tại và tương lai 4163
Bẩy thể của cuộc sống 2897
Bẩy luân xa 1 4283
Tò mò, truy tìm, đam mê 2992
Mẹ đẻ và người mẹ 2956
Vô ý thức là gì? 7131
Vô nhận biết là gì? 2796
Lời cầu nguyện 2459
Đẹp là gì? 4988
Cảm và uỷ mị 2822
Ám ảnh 3266
Thiền và lời cầu nguyện 2776
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 5591
Kỉ luật và kiểm soát 3062
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 4553
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3426
Ý chí tự do - nô lệ 3375
Phản ứng và đáp ứng 2762
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 2953
Khác biệt cầu nguyện và thiền 2572
Sứ mệnh 3094
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 10904
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập