Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Bản ngã là gì? 31
Phân tâm và thiền 13
Chán nản 77
Thức ăn với con người 83
Các loại liệu pháp 238
Người trị liệu - phần 2 66
Người trị liệu - phần 1 90
Mạnh khoẻ là gì? 72
Ba tầng tâm trí và tiêu tan bản ngã 178
Khoa học, Tôn giáo, Mật tông 212
Đạo đức với Mật tông 151
Tâm trí khẳng định và tâm trí phủ định 185
Ảo vọng - maya 179
Buông xuôi là phủ định và thụ động 195
Triết học - Khoa học - Mật tông 233
Kiểu trí tuệ và kiểu cảm xúc 351
Việc cảm và Suy nghĩ 384
Tâm trí-1 422
Năng lượng trong dục, yêu và nhận biết 622
Kĩ thuật về con mắt thứ ba 677
Thế giới và cái siêu việt 545
Buông xuôi và khai tâm 538
Cuộc sống là nhị nguyên 664
Âm thanh và vô âm 438
Triết lí - ý nghĩ - lời - âm thanh - cảm 465
Tâm trí là bệnh 721
Khai tâm 764
Yêu - Gắn bó và Tự do 1041
Yêu thường và yêu của phật - phần 2 529
Yêu thường và yêu của phật - phần 1 1035
Gia trì và Khoảng cách 483
Xúc phạm và Xem xét 680
Sự đồng nhất 735
Yêu và Thiền 818
Chứng ngộ và định tâm (phần 2) 662
Chứng ngộ và định tâm (phần 1) 869
Định tâm trong cuộc sống 690
Các trung tâm của con người: rốn, tâm, đầu 877
Làm sao tâm trí đạt tới vô trí? 1470
Giận - Sợ 567
Bạo hành - Tham 778
Suy ngẫm, tập trung, thiền 589
Nhạy cảm và đa cảm 802
Bản ngã và cái Ngã 1028
Hình thành bản ngã trẻ em 769
Giác quan 604
Nhị nguyên - bất nhị 723
Nói và Im lặng 710
Chậm lại 869
Bất công 874
Bản ngã và khổ 730
Tích trữ và từ bỏ 664
Nhớ nhận ra 626
Im lặng - Âm nhạc - Lời 563
Thiền và dục 1017
Con đường thiền và con đường yêu 719
Lạc lối 561
Toạ thiền - zazen 473
Thời gian và Vĩnh hằng 514
Tâm trí 439
Tiến tới và Siêu việt 417
Lắng nghe 547
Kỉ luật 432
Đi tìm chân lí 396
Chân lí là gì? 487
Truyền cây nến chân lí 467
Tôn giáo của tâm trí hay tôn giáo của trái tim 450
Tách rời và dửng dưng 772
Thiền và từ bi 464
Biết ơn và đền ơn 521
Không đi theo 739
Bất hạnh và ngu dốt 667
Hạnh phúc và thông minh 852
Mật chú 514
Christ quyển 524
Sinh quyển - Trí quyển 504
Địa quyển 641
Không qui y - chỉ dựa vào nhận biết 538
Sợ là gì? 1226
Ba trạng thái của tâm trí 1449
Bẩy bậc phát triển tâm thức con người 664
Lời cầu nguyện - Phần 3 711
Lời cầu nguyện - Phần 2 587
Lời cầu nguyện - Phần 1 659
Tâm trí là dòng chảy sinh thành không đếm xuể 1605
Gắn bó và sầu não 789
Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)   756
Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)   530
Chán là nguyên nhân 492
Đạo đức và Thiền 712
Trống rỗng và hư không 608
Tâm trí - Tâm thức 939
Phép màu 897
Niết bàn – tuyệt diệt 952
Hiểu về Thiền 752
Văn hoá và Thông minh 1227
Ép buộc và chia sẻ 809
Quyền riêng tư của trẻ em 494
Cuộc sống và mục đích 1882
Con vật, Con người, Điều thiêng liêng 767
Định mênh và Tự do 708
Là con người là gì? 1265
Tâm trí và thời gian 776
Yêu thực và cam kết thực 951
Cam kết và yêu thông thường 666
Cõi trời 1117
Giáo dục 1253
Kinh nghiệm và việc nói 1212
Im lặng 749
Đền đáp lòng tốt của thầy 675
Tâm truyền tâm 1307
Cúng dường 883
Con mắt thứ ba 840
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 1497
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 873
Pháp thân của Phật 998
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 981
Im lặng và ồn ào 1092
Hư không 1127
Tâm thức trong vạn vật 1507
Niết bàn 1450
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 756
Cái một như thế và Đức tín 892
Tính như thế và Đức tín 759
Nói thật và nói dối 1154
A la hán và Bồ tát 771
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 1058
Maya 1184
Logic ba ngả của Phật 911
Tâm trí tập trung và Thiền 1527
Chân Như - Thảnh thơi 1335
Vô tồn tại 1524
Đạo đức và Tôn giáo 2901
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 2029
Trí tuệ và Thông minh 989
Thiền và Phật 863
Ông có nghe thấy ta hay không? 943
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 1504
Người làm - Nhân chứng 1160
Chứng kiến - Đồng nhất 1286
Cuộc sống và thiền 1740
Li dị 1260
Cuộc sống và logic 1609
Không làm gì so với nhìn vào trong 1326
Ưa thích và chọn lựa 1512
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 1085
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 1625
Học và thu thập tri thức 1296
Sáng tạo 1110
Vô mục đích 1602
Vô hiện hữu 2030
Chia sẻ 1216
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 1509
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 1498
Phương pháp không có tác dụng 1319
Buông xuôi toàn bộ 1346
Kiêu căng và khiêm tốn 1247
Mục đích cuộc sống 2324
Tâm trí và tâm thức 2302
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 1957
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1654
Nhân cách 1600
Thông minh 1545
Trí huệ 1518
Đức tin - Hi vọng - Yêu 1200
Phật và Phật giáo 2331
Vô ham muốn 2598
Luật gia trì 2415
Bốn tầng của bản thể 2715
Bẩy luân xa 2 3789
Năm thể của con người 2681
Người khác và bạn 2611
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 2647
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 2366
Vị kỉ và nhận biết 2464
Vị kỉ 2407
Cái thực và cái không thực 3766
Mãn nguyện 2759
Bốn giai đoạn trưởng thành 2829
Buông xuôi và bản ngã 3257
Nhịp điệu cuộc sống 3011
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2860
Thân thiện - Từ bi 2791
Bốn tầng tâm trí 2731
Ba kiểu người tìm kiếm 2708
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 3056
Ba loại thầy 3084
Nhân cách và tính cá nhân 2989
Từ bi và thông cảm 2673
Ưa thích và gắn bó 2705
Ham muốn - Giận - Khổ 2977
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2902
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 3147
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 3141
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2748
Nghĩa vụ và trách nhiệm 6171
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 3144
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 3472
Chấp nhận và an ủi 3053
Ba giai đoạn của tôn giáo 2804
Tự do và liên thuộc 3093
Ước định và kỉ luật 2697
Thượng đế 3341
Chín tầng tâm thức 4139
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 4126
Bờ bên kia 2728
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 3041
Ham muốn 2982
Tâm linh là gì? 6323
Gắn bó và tách rời 3448
Suy nghĩ và suy tư 12318
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 3947
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 3549
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 3587
Tiểu thừa - Hinayana 3985
Đại thừa - Mahayana 3621
Kim cương thừa - Vajrayana 4019
Sư - monk 2987
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 4879
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 11375
Khổ 3332
Gốc rễ của khổ 4966
Lương tâm - hối hận 4207
Thích và không thích 4264
Ngay lập tức và dần dần 3351
Niềm tin và tin cậy 3320
Nhị nguyên và bất nhị 4611
Phản ánh đúng như thế - tathata 3276
Từ bỏ 3279
Vedant - Tự do khỏi tri thức 2966
Thuần khiết - purity 4231
Ý thức - vô ý thức 5032
Chứng kiến 3497
Tự do 5988
Độc đoán và thẩm quyền 3336
Trả lời sau 24 tiếng 3046
Dửng dưng và Siêu việt 3332
Nổi dậy và buông xuôi 3305
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 5169
Tính chất sannyas 2885
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 3398
Quá khứ, hiện tại và tương lai 4719
Bẩy thể của cuộc sống 3341
Bẩy luân xa 1 5042
Tò mò, truy tìm, đam mê 3426
Mẹ đẻ và người mẹ 3591
Vô ý thức là gì? 7895
Vô nhận biết là gì? 3237
Lời cầu nguyện 2812
Đẹp là gì? 5408
Cảm và uỷ mị 3242
Ám ảnh 3795
Thiền và lời cầu nguyện 3222
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 6047
Kỉ luật và kiểm soát 3477
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 5052
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3857
Ý chí tự do - nô lệ 3881
Phản ứng và đáp ứng 3206
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 3458
Khác biệt cầu nguyện và thiền 3003
Sứ mệnh 3520
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 11518
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập