Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Tâm trí là bệnh 193
Khai tâm 261
Yêu - Gắn bó và Tự do 458
Yêu thường và yêu của phật - phần 2 195
Yêu thường và yêu của phật - phần 1 498
Gia trì và Khoảng cách 179
Xúc phạm và Xem xét 313
Sự đồng nhất 327
Yêu và Thiền 425
Chứng ngộ và định tâm (phần 2) 312
Chứng ngộ và định tâm (phần 1) 390
Định tâm trong cuộc sống 381
Các trung tâm của con người: rốn, tâm, đầu 478
Làm sao tâm trí đạt tới vô trí? 730
Giận - Sợ 341
Bạo hành - Tham 543
Suy ngẫm, tập trung, thiền 343
Nhạy cảm và đa cảm 489
Bản ngã và cái Ngã 733
Hình thành bản ngã trẻ em 564
Giác quan 397
Nhị nguyên - bất nhị 497
Nói và Im lặng 509
Chậm lại 631
Bất công 641
Bản ngã và khổ 479
Tích trữ và từ bỏ 412
Nhớ nhận ra 465
Im lặng - Âm nhạc - Lời 344
Thiền và dục 770
Con đường thiền và con đường yêu 558
Lạc lối 311
Toạ thiền - zazen 295
Thời gian và Vĩnh hằng 322
Tâm trí 273
Tiến tới và Siêu việt 266
Lắng nghe 413
Kỉ luật 267
Đi tìm chân lí 252
Chân lí là gì? 294
Truyền cây nến chân lí 310
Tôn giáo của tâm trí hay tôn giáo của trái tim 292
Tách rời và dửng dưng 548
Thiền và từ bi 307
Biết ơn và đền ơn 351
Không đi theo 540
Bất hạnh và ngu dốt 457
Hạnh phúc và thông minh 676
Mật chú 314
Christ quyển 379
Sinh quyển - Trí quyển 352
Địa quyển 461
Không qui y - chỉ dựa vào nhận biết 346
Sợ là gì? 762
Ba trạng thái của tâm trí 1139
Bẩy bậc phát triển tâm thức con người 453
Lời cầu nguyện - Phần 3 529
Lời cầu nguyện - Phần 2 442
Lời cầu nguyện - Phần 1 505
Tâm trí là dòng chảy sinh thành không đếm xuể 1184
Gắn bó và sầu não 540
Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)   513
Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)   375
Chán là nguyên nhân 347
Đạo đức và Thiền 508
Trống rỗng và hư không 411
Tâm trí - Tâm thức 653
Phép màu 682
Niết bàn – tuyệt diệt 738
Hiểu về Thiền 568
Văn hoá và Thông minh 861
Ép buộc và chia sẻ 628
Quyền riêng tư của trẻ em 354
Cuộc sống và mục đích 1369
Con vật, Con người, Điều thiêng liêng 595
Định mênh và Tự do 516
Là con người là gì? 1015
Tâm trí và thời gian 611
Yêu thực và cam kết thực 738
Cam kết và yêu thông thường 524
Cõi trời 965
Giáo dục 1026
Kinh nghiệm và việc nói 1067
Im lặng 596
Đền đáp lòng tốt của thầy 543
Tâm truyền tâm 1159
Cúng dường 743
Con mắt thứ ba 700
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 1325
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 734
Pháp thân của Phật 864
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 864
Im lặng và ồn ào 923
Hư không 996
Tâm thức trong vạn vật 1287
Niết bàn 1306
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 630
Cái một như thế và Đức tín 773
Tính như thế và Đức tín 637
Nói thật và nói dối 976
A la hán và Bồ tát 646
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 928
Maya 1006
Logic ba ngả của Phật 772
Tâm trí tập trung và Thiền 1337
Chân Như - Thảnh thơi 1174
Vô tồn tại 1387
Đạo đức và Tôn giáo 2753
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 1810
Trí tuệ và Thông minh 835
Thiền và Phật 726
Ông có nghe thấy ta hay không? 799
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 1345
Người làm - Nhân chứng 1010
Chứng kiến - Đồng nhất 1131
Cuộc sống và thiền 1590
Li dị 1090
Cuộc sống và logic 1307
Không làm gì so với nhìn vào trong 1135
Ưa thích và chọn lựa 1334
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 895
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 1439
Học và thu thập tri thức 1041
Sáng tạo 928
Vô mục đích 1412
Vô hiện hữu 1716
Chia sẻ 1023
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 1357
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 1349
Phương pháp không có tác dụng 1139
Buông xuôi toàn bộ 1188
Kiêu căng và khiêm tốn 1064
Mục đích cuộc sống 2074
Tâm trí và tâm thức 2087
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 1763
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1521
Nhân cách 1394
Thông minh 1408
Trí huệ 1360
Đức tin - Hi vọng - Yêu 1084
Phật và Phật giáo 2175
Vô ham muốn 2407
Luật gia trì 2226
Bốn tầng của bản thể 2537
Bẩy luân xa 2 3510
Năm thể của con người 2471
Người khác và bạn 2452
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 2469
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 2199
Vị kỉ và nhận biết 2323
Vị kỉ 2112
Cái thực và cái không thực 3620
Mãn nguyện 2515
Bốn giai đoạn trưởng thành 2638
Buông xuôi và bản ngã 3069
Nhịp điệu cuộc sống 2819
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2662
Thân thiện - Từ bi 2617
Bốn tầng tâm trí 2536
Ba kiểu người tìm kiếm 2545
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 2891
Ba loại thầy 2860
Nhân cách và tính cá nhân 2830
Từ bi và thông cảm 2497
Ưa thích và gắn bó 2532
Ham muốn - Giận - Khổ 2798
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2749
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 2988
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 2971
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2605
Nghĩa vụ và trách nhiệm 6003
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 2967
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 3298
Chấp nhận và an ủi 2904
Ba giai đoạn của tôn giáo 2593
Tự do và liên thuộc 2943
Ước định và kỉ luật 2526
Thượng đế 3123
Chín tầng tâm thức 3918
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 3948
Bờ bên kia 2564
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 2819
Ham muốn 2822
Tâm linh là gì? 6136
Gắn bó và tách rời 3275
Suy nghĩ và suy tư 11240
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 3740
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 3403
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 3426
Tiểu thừa - Hinayana 3808
Đại thừa - Mahayana 3451
Kim cương thừa - Vajrayana 3809
Sư - monk 2811
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 4516
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 10038
Khổ 3120
Gốc rễ của khổ 4601
Lương tâm - hối hận 4016
Thích và không thích 3992
Ngay lập tức và dần dần 3150
Niềm tin và tin cậy 3165
Nhị nguyên và bất nhị 4416
Phản ánh đúng như thế - tathata 3098
Từ bỏ 3113
Vedant - Tự do khỏi tri thức 2763
Thuần khiết - purity 3979
Ý thức - vô ý thức 4861
Chứng kiến 3305
Tự do 5541
Độc đoán và thẩm quyền 3170
Trả lời sau 24 tiếng 2891
Dửng dưng và Siêu việt 3151
Nổi dậy và buông xuôi 3126
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 4791
Tính chất sannyas 2679
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 3207
Quá khứ, hiện tại và tương lai 4404
Bẩy thể của cuộc sống 3161
Bẩy luân xa 1 4700
Tò mò, truy tìm, đam mê 3256
Mẹ đẻ và người mẹ 3303
Vô ý thức là gì? 7478
Vô nhận biết là gì? 3042
Lời cầu nguyện 2660
Đẹp là gì? 5235
Cảm và uỷ mị 3059
Ám ảnh 3585
Thiền và lời cầu nguyện 3046
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 5835
Kỉ luật và kiểm soát 3285
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 4834
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3675
Ý chí tự do - nô lệ 3674
Phản ứng và đáp ứng 3008
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 3241
Khác biệt cầu nguyện và thiền 2840
Sứ mệnh 3353
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 11236
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập