Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Kiểu trí tuệ và kiểu cảm xúc 155
Việc cảm và Suy nghĩ 226
Tâm trí-1 270
Năng lượng trong dục, yêu và nhận biết 417
Kĩ thuật về con mắt thứ ba 498
Thế giới và cái siêu việt 405
Buông xuôi và khai tâm 405
Cuộc sống là nhị nguyên 484
Âm thanh và vô âm 307
Triết lí - ý nghĩ - lời - âm thanh - cảm 343
Tâm trí là bệnh 582
Khai tâm 612
Yêu - Gắn bó và Tự do 827
Yêu thường và yêu của phật - phần 2 415
Yêu thường và yêu của phật - phần 1 881
Gia trì và Khoảng cách 368
Xúc phạm và Xem xét 581
Sự đồng nhất 614
Yêu và Thiền 674
Chứng ngộ và định tâm (phần 2) 556
Chứng ngộ và định tâm (phần 1) 679
Định tâm trong cuộc sống 565
Các trung tâm của con người: rốn, tâm, đầu 737
Làm sao tâm trí đạt tới vô trí? 1070
Giận - Sợ 467
Bạo hành - Tham 696
Suy ngẫm, tập trung, thiền 476
Nhạy cảm và đa cảm 660
Bản ngã và cái Ngã 916
Hình thành bản ngã trẻ em 670
Giác quan 511
Nhị nguyên - bất nhị 625
Nói và Im lặng 610
Chậm lại 751
Bất công 757
Bản ngã và khổ 612
Tích trữ và từ bỏ 551
Nhớ nhận ra 546
Im lặng - Âm nhạc - Lời 466
Thiền và dục 900
Con đường thiền và con đường yêu 642
Lạc lối 401
Toạ thiền - zazen 366
Thời gian và Vĩnh hằng 407
Tâm trí 354
Tiến tới và Siêu việt 328
Lắng nghe 476
Kỉ luật 342
Đi tìm chân lí 314
Chân lí là gì? 391
Truyền cây nến chân lí 375
Tôn giáo của tâm trí hay tôn giáo của trái tim 366
Tách rời và dửng dưng 656
Thiền và từ bi 386
Biết ơn và đền ơn 420
Không đi theo 624
Bất hạnh và ngu dốt 559
Hạnh phúc và thông minh 748
Mật chú 419
Christ quyển 449
Sinh quyển - Trí quyển 414
Địa quyển 546
Không qui y - chỉ dựa vào nhận biết 431
Sợ là gì? 1016
Ba trạng thái của tâm trí 1289
Bẩy bậc phát triển tâm thức con người 524
Lời cầu nguyện - Phần 3 611
Lời cầu nguyện - Phần 2 509
Lời cầu nguyện - Phần 1 579
Tâm trí là dòng chảy sinh thành không đếm xuể 1372
Gắn bó và sầu não 637
Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)   653
Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)   443
Chán là nguyên nhân 401
Đạo đức và Thiền 588
Trống rỗng và hư không 482
Tâm trí - Tâm thức 785
Phép màu 793
Niết bàn – tuyệt diệt 842
Hiểu về Thiền 640
Văn hoá và Thông minh 1038
Ép buộc và chia sẻ 725
Quyền riêng tư của trẻ em 414
Cuộc sống và mục đích 1609
Con vật, Con người, Điều thiêng liêng 670
Định mênh và Tự do 596
Là con người là gì? 1144
Tâm trí và thời gian 686
Yêu thực và cam kết thực 826
Cam kết và yêu thông thường 582
Cõi trời 1028
Giáo dục 1115
Kinh nghiệm và việc nói 1130
Im lặng 663
Đền đáp lòng tốt của thầy 603
Tâm truyền tâm 1220
Cúng dường 805
Con mắt thứ ba 759
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 1398
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 795
Pháp thân của Phật 920
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 915
Im lặng và ồn ào 1001
Hư không 1044
Tâm thức trong vạn vật 1416
Niết bàn 1370
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 679
Cái một như thế và Đức tín 825
Tính như thế và Đức tín 690
Nói thật và nói dối 1063
A la hán và Bồ tát 700
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 988
Maya 1085
Logic ba ngả của Phật 822
Tâm trí tập trung và Thiền 1424
Chân Như - Thảnh thơi 1234
Vô tồn tại 1445
Đạo đức và Tôn giáo 2809
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 1922
Trí tuệ và Thông minh 893
Thiền và Phật 779
Ông có nghe thấy ta hay không? 873
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 1431
Người làm - Nhân chứng 1067
Chứng kiến - Đồng nhất 1191
Cuộc sống và thiền 1660
Li dị 1163
Cuộc sống và logic 1412
Không làm gì so với nhìn vào trong 1223
Ưa thích và chọn lựa 1418
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 988
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 1526
Học và thu thập tri thức 1138
Sáng tạo 1004
Vô mục đích 1503
Vô hiện hữu 1894
Chia sẻ 1124
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 1422
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 1416
Phương pháp không có tác dụng 1218
Buông xuôi toàn bộ 1256
Kiêu căng và khiêm tốn 1146
Mục đích cuộc sống 2188
Tâm trí và tâm thức 2176
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 1855
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1581
Nhân cách 1491
Thông minh 1468
Trí huệ 1423
Đức tin - Hi vọng - Yêu 1133
Phật và Phật giáo 2246
Vô ham muốn 2506
Luật gia trì 2309
Bốn tầng của bản thể 2623
Bẩy luân xa 2 3631
Năm thể của con người 2575
Người khác và bạn 2524
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 2551
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 2271
Vị kỉ và nhận biết 2385
Vị kỉ 2185
Cái thực và cái không thực 3687
Mãn nguyện 2626
Bốn giai đoạn trưởng thành 2720
Buông xuôi và bản ngã 3155
Nhịp điệu cuộc sống 2904
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2747
Thân thiện - Từ bi 2695
Bốn tầng tâm trí 2612
Ba kiểu người tìm kiếm 2623
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 2963
Ba loại thầy 2964
Nhân cách và tính cá nhân 2908
Từ bi và thông cảm 2583
Ưa thích và gắn bó 2612
Ham muốn - Giận - Khổ 2894
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2821
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 3064
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 3053
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2668
Nghĩa vụ và trách nhiệm 6088
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 3060
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 3378
Chấp nhận và an ủi 2971
Ba giai đoạn của tôn giáo 2692
Tự do và liên thuộc 3014
Ước định và kỉ luật 2600
Thượng đế 3224
Chín tầng tâm thức 4004
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 4037
Bờ bên kia 2645
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 2913
Ham muốn 2889
Tâm linh là gì? 6208
Gắn bó và tách rời 3351
Suy nghĩ và suy tư 11697
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 3847
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 3468
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 3496
Tiểu thừa - Hinayana 3883
Đại thừa - Mahayana 3528
Kim cương thừa - Vajrayana 3898
Sư - monk 2893
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 4669
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 10735
Khổ 3218
Gốc rễ của khổ 4749
Lương tâm - hối hận 4099
Thích và không thích 4094
Ngay lập tức và dần dần 3238
Niềm tin và tin cậy 3230
Nhị nguyên và bất nhị 4499
Phản ánh đúng như thế - tathata 3176
Từ bỏ 3191
Vedant - Tự do khỏi tri thức 2862
Thuần khiết - purity 4080
Ý thức - vô ý thức 4942
Chứng kiến 3382
Tự do 5819
Độc đoán và thẩm quyền 3245
Trả lời sau 24 tiếng 2960
Dửng dưng và Siêu việt 3233
Nổi dậy và buông xuôi 3202
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 4884
Tính chất sannyas 2769
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 3313
Quá khứ, hiện tại và tương lai 4498
Bẩy thể của cuộc sống 3230
Bẩy luân xa 1 4836
Tò mò, truy tìm, đam mê 3329
Mẹ đẻ và người mẹ 3453
Vô ý thức là gì? 7623
Vô nhận biết là gì? 3119
Lời cầu nguyện 2728
Đẹp là gì? 5308
Cảm và uỷ mị 3139
Ám ảnh 3673
Thiền và lời cầu nguyện 3126
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 5909
Kỉ luật và kiểm soát 3372
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 4928
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3742
Ý chí tự do - nô lệ 3759
Phản ứng và đáp ứng 3090
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 3351
Khác biệt cầu nguyện và thiền 2909
Sứ mệnh 3417
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 11325
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập