Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Yêu thực và cam kết thực 119
Cam kết và yêu thông thường 103
Cõi trời 573
Giáo dục 603
Kinh nghiệm và việc nói 674
Im lặng 234
Đền đáp lòng tốt của thầy 207
Tâm truyền tâm 694
Cúng dường 374
Con mắt thứ ba 289
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 880
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 400
Pháp thân của Phật 515
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 519
Im lặng và ồn ào 560
Hư không 674
Tâm thức trong vạn vật 861
Niết bàn 919
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 354
Cái một như thế và Đức tín 487
Tính như thế và Đức tín 355
Nói thật và nói dối 612
A la hán và Bồ tát 340
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 577
Maya 610
Logic ba ngả của Phật 445
Tâm trí tập trung và Thiền 1008
Chân Như - Thảnh thơi 774
Vô tồn tại 1073
Đạo đức và Tôn giáo 2426
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 1363
Trí tuệ và Thông minh 546
Thiền và Phật 411
Ông có nghe thấy ta hay không? 490
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 914
Người làm - Nhân chứng 660
Chứng kiến - Đồng nhất 757
Cuộc sống và thiền 1215
Li dị 714
Cuộc sống và logic 917
Không làm gì so với nhìn vào trong 779
Ưa thích và chọn lựa 972
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 531
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 1036
Học và thu thập tri thức 606
Sáng tạo 583
Vô mục đích 904
Vô hiện hữu 1020
Chia sẻ 648
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 964
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 892
Phương pháp không có tác dụng 756
Buông xuôi toàn bộ 803
Kiêu căng và khiêm tốn 733
Mục đích cuộc sống 1472
Tâm trí và tâm thức 1489
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 1226
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1130
Nhân cách 946
Thông minh 1022
Trí huệ 956
Đức tin - Hi vọng - Yêu 751
Phật và Phật giáo 1751
Vô ham muốn 1933
Luật gia trì 1621
Bốn tầng của bản thể 2019
Bẩy luân xa 2 2822
Năm thể của con người 1951
Người khác và bạn 1986
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 1966
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 1769
Vị kỉ và nhận biết 1895
Vị kỉ 1629
Cái thực và cái không thực 3103
Mãn nguyện 2032
Bốn giai đoạn trưởng thành 2154
Buông xuôi và bản ngã 2585
Nhịp điệu cuộc sống 2252
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2155
Thân thiện - Từ bi 2169
Bốn tầng tâm trí 2060
Ba kiểu người tìm kiếm 2101
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 2443
Ba loại thầy 2323
Nhân cách và tính cá nhân 2423
Từ bi và thông cảm 2043
Ưa thích và gắn bó 2113
Ham muốn - Giận - Khổ 2350
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2350
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 2539
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 2579
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2186
Nghĩa vụ và trách nhiệm 5551
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 2441
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 2880
Chấp nhận và an ủi 2436
Ba giai đoạn của tôn giáo 2105
Tự do và liên thuộc 2498
Ước định và kỉ luật 2115
Thượng đế 2610
Chín tầng tâm thức 3346
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 3475
Bờ bên kia 2173
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 2345
Ham muốn 2360
Tâm linh là gì? 5576
Gắn bó và tách rời 2870
Suy nghĩ và suy tư 9181
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 3277
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 2972
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 2954
Tiểu thừa - Hinayana 3334
Đại thừa - Mahayana 3030
Kim cương thừa - Vajrayana 3350
Sư - monk 2314
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 3951
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 8163
Khổ 2666
Gốc rễ của khổ 3780
Lương tâm - hối hận 3522
Thích và không thích 3454
Ngay lập tức và dần dần 2672
Niềm tin và tin cậy 2766
Nhị nguyên và bất nhị 3869
Phản ánh đúng như thế - tathata 2624
Từ bỏ 2679
Vedant - Tự do khỏi tri thức 2323
Thuần khiết - purity 3407
Ý thức - vô ý thức 4324
Chứng kiến 2778
Tự do 4705
Độc đoán và thẩm quyền 2670
Trả lời sau 24 tiếng 2471
Dửng dưng và Siêu việt 2668
Nổi dậy và buông xuôi 2675
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 4232
Tính chất sannyas 2192
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 2788
Quá khứ, hiện tại và tương lai 3894
Bẩy thể của cuộc sống 2658
Bẩy luân xa 1 3820
Tò mò, truy tìm, đam mê 2760
Mẹ đẻ và người mẹ 2680
Vô ý thức là gì? 6797
Vô nhận biết là gì? 2558
Lời cầu nguyện 2259
Đẹp là gì? 4764
Cảm và uỷ mị 2591
Ám ảnh 3008
Thiền và lời cầu nguyện 2573
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 5353
Kỉ luật và kiểm soát 2871
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 4303
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3197
Ý chí tự do - nô lệ 3096
Phản ứng và đáp ứng 2540
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 2746
Khác biệt cầu nguyện và thiền 2336
Sứ mệnh 2842
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 10560
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập