Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Tự do là vui vẻ 493
Biến đổi tâm linh có là biến đổi bản ngã không? 444
Trống rỗng 610
Khoa học và tôn giáo có gặp nhau không 301
Triết học so với nhìn thấu 228
Bản ngã là gì? 522
Phân tâm và thiền 280
Chán nản 318
Thức ăn với con người 354
Các loại liệu pháp 471
Người trị liệu - phần 2 262
Người trị liệu - phần 1 322
Mạnh khoẻ là gì? 301
Ba tầng tâm trí và tiêu tan bản ngã 377
Khoa học, Tôn giáo, Mật tông 360
Đạo đức với Mật tông 287
Tâm trí khẳng định và tâm trí phủ định 348
Ảo vọng - maya 310
Buông xuôi là phủ định và thụ động 344
Triết học - Khoa học - Mật tông 366
Kiểu trí tuệ và kiểu cảm xúc 522
Việc cảm và Suy nghĩ 541
Tâm trí-1 568
Năng lượng trong dục, yêu và nhận biết 784
Kĩ thuật về con mắt thứ ba 842
Thế giới và cái siêu việt 705
Buông xuôi và khai tâm 680
Cuộc sống là nhị nguyên 828
Âm thanh và vô âm 567
Triết lí - ý nghĩ - lời - âm thanh - cảm 588
Tâm trí là bệnh 875
Khai tâm 913
Yêu - Gắn bó và Tự do 1233
Yêu thường và yêu của phật - phần 2 668
Yêu thường và yêu của phật - phần 1 1208
Gia trì và Khoảng cách 616
Xúc phạm và Xem xét 805
Sự đồng nhất 876
Yêu và Thiền 996
Chứng ngộ và định tâm (phần 2) 799
Chứng ngộ và định tâm (phần 1) 1014
Định tâm trong cuộc sống 848
Các trung tâm của con người: rốn, tâm, đầu 1069
Làm sao tâm trí đạt tới vô trí? 1825
Giận - Sợ 725
Bạo hành - Tham 893
Suy ngẫm, tập trung, thiền 744
Nhạy cảm và đa cảm 1010
Bản ngã và cái Ngã 1235
Hình thành bản ngã trẻ em 944
Giác quan 737
Nhị nguyên - bất nhị 857
Nói và Im lặng 913
Chậm lại 1034
Bất công 1036
Bản ngã và khổ 918
Tích trữ và từ bỏ 825
Nhớ nhận ra 758
Im lặng - Âm nhạc - Lời 709
Thiền và dục 1199
Con đường thiền và con đường yêu 832
Lạc lối 940
Toạ thiền - zazen 638
Thời gian và Vĩnh hằng 654
Tâm trí 581
Tiến tới và Siêu việt 554
Lắng nghe 659
Kỉ luật 583
Đi tìm chân lí 545
Chân lí là gì? 627
Truyền cây nến chân lí 638
Tôn giáo của tâm trí hay tôn giáo của trái tim 558
Tách rời và dửng dưng 972
Thiền và từ bi 610
Biết ơn và đền ơn 702
Không đi theo 893
Bất hạnh và ngu dốt 866
Hạnh phúc và thông minh 1013
Mật chú 692
Christ quyển 646
Sinh quyển - Trí quyển 629
Địa quyển 782
Không qui y - chỉ dựa vào nhận biết 690
Sợ là gì? 1432
Ba trạng thái của tâm trí 1614
Bẩy bậc phát triển tâm thức con người 811
Lời cầu nguyện - Phần 3 835
Lời cầu nguyện - Phần 2 706
Lời cầu nguyện - Phần 1 786
Tâm trí là dòng chảy sinh thành không đếm xuể 1807
Gắn bó và sầu não 959
Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)   892
Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)   709
Chán là nguyên nhân 638
Đạo đức và Thiền 851
Trống rỗng và hư không 759
Tâm trí - Tâm thức 1209
Phép màu 1071
Niết bàn – tuyệt diệt 1165
Hiểu về Thiền 922
Văn hoá và Thông minh 1418
Ép buộc và chia sẻ 973
Quyền riêng tư của trẻ em 612
Cuộc sống và mục đích 2268
Con vật, Con người, Điều thiêng liêng 933
Định mênh và Tự do 1012
Là con người là gì? 1443
Tâm trí và thời gian 902
Yêu thực và cam kết thực 1101
Cam kết và yêu thông thường 797
Cõi trời 1260
Giáo dục 1421
Kinh nghiệm và việc nói 1363
Im lặng 890
Đền đáp lòng tốt của thầy 811
Tâm truyền tâm 1439
Cúng dường 1002
Con mắt thứ ba 955
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 1619
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 983
Pháp thân của Phật 1119
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 1094
Im lặng và ồn ào 1201
Hư không 1232
Tâm thức trong vạn vật 1627
Niết bàn 1603
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 873
Cái một như thế và Đức tín 1003
Tính như thế và Đức tín 868
Nói thật và nói dối 1279
A la hán và Bồ tát 888
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 1162
Maya 1316
Logic ba ngả của Phật 1031
Tâm trí tập trung và Thiền 1643
Chân Như - Thảnh thơi 1463
Vô tồn tại 1649
Đạo đức và Tôn giáo 3003
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 2170
Trí tuệ và Thông minh 1113
Thiền và Phật 993
Ông có nghe thấy ta hay không? 1048
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 1636
Người làm - Nhân chứng 1265
Chứng kiến - Đồng nhất 1392
Cuộc sống và thiền 1869
Li dị 1405
Cuộc sống và logic 1818
Không làm gì so với nhìn vào trong 1478
Ưa thích và chọn lựa 1641
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 1231
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 1753
Học và thu thập tri thức 1429
Sáng tạo 1227
Vô mục đích 1720
Vô hiện hữu 2230
Chia sẻ 1342
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 1653
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 1627
Phương pháp không có tác dụng 1454
Buông xuôi toàn bộ 1483
Kiêu căng và khiêm tốn 1395
Mục đích cuộc sống 2535
Tâm trí và tâm thức 2587
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 2129
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1770
Nhân cách 1751
Thông minh 1665
Trí huệ 1649
Đức tin - Hi vọng - Yêu 1298
Phật và Phật giáo 2464
Vô ham muốn 2742
Luật gia trì 2643
Bốn tầng của bản thể 2872
Bẩy luân xa 2 4044
Năm thể của con người 2953
Người khác và bạn 2734
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 2773
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 2494
Vị kỉ và nhận biết 2602
Vị kỉ 2923
Cái thực và cái không thực 3902
Mãn nguyện 2885
Bốn giai đoạn trưởng thành 2960
Buông xuôi và bản ngã 3447
Nhịp điệu cuộc sống 3237
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 3047
Thân thiện - Từ bi 2912
Bốn tầng tâm trí 2880
Ba kiểu người tìm kiếm 2819
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 3191
Ba loại thầy 3335
Nhân cách và tính cá nhân 3104
Từ bi và thông cảm 2793
Ưa thích và gắn bó 2804
Ham muốn - Giận - Khổ 3112
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 3017
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 3282
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 3242
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2857
Nghĩa vụ và trách nhiệm 6303
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 3275
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 3589
Chấp nhận và an ủi 3222
Ba giai đoạn của tôn giáo 2925
Tự do và liên thuộc 3198
Ước định và kỉ luật 2807
Thượng đế 3513
Chín tầng tâm thức 4335
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 4447
Bờ bên kia 2832
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 3242
Ham muốn 3090
Tâm linh là gì? 6594
Gắn bó và tách rời 3571
Suy nghĩ và suy tư 13607
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 4120
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 3656
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 3705
Tiểu thừa - Hinayana 4141
Đại thừa - Mahayana 3764
Kim cương thừa - Vajrayana 4220
Sư - monk 3109
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 5319
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 12697
Khổ 3476
Gốc rễ của khổ 5244
Lương tâm - hối hận 4359
Thích và không thích 4624
Ngay lập tức và dần dần 3516
Niềm tin và tin cậy 3506
Nhị nguyên và bất nhị 4859
Phản ánh đúng như thế - tathata 3426
Từ bỏ 3449
Vedant - Tự do khỏi tri thức 3140
Thuần khiết - purity 4498
Ý thức - vô ý thức 5191
Chứng kiến 3678
Tự do 6245
Độc đoán và thẩm quyền 3441
Trả lời sau 24 tiếng 3146
Dửng dưng và Siêu việt 3451
Nổi dậy và buông xuôi 3428
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 5568
Tính chất sannyas 3080
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 3521
Quá khứ, hiện tại và tương lai 5041
Bẩy thể của cuộc sống 3508
Bẩy luân xa 1 5348
Tò mò, truy tìm, đam mê 3551
Mẹ đẻ và người mẹ 3773
Vô ý thức là gì? 8213
Vô nhận biết là gì? 3416
Lời cầu nguyện 2914
Đẹp là gì? 5540
Cảm và uỷ mị 3378
Ám ảnh 3970
Thiền và lời cầu nguyện 3375
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 6324
Kỉ luật và kiểm soát 3606
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 5272
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 4017
Ý chí tự do - nô lệ 4045
Phản ứng và đáp ứng 3338
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 3629
Khác biệt cầu nguyện và thiền 3130
Sứ mệnh 3658
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 11703
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập