Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Tự do là vui vẻ 225
Biến đổi tâm linh có là biến đổi bản ngã không? 200
Trống rỗng 371
Khoa học và tôn giáo có gặp nhau không 181
Triết học so với nhìn thấu 133
Bản ngã là gì? 367
Phân tâm và thiền 154
Chán nản 196
Thức ăn với con người 227
Các loại liệu pháp 374
Người trị liệu - phần 2 160
Người trị liệu - phần 1 214
Mạnh khoẻ là gì? 190
Ba tầng tâm trí và tiêu tan bản ngã 275
Khoa học, Tôn giáo, Mật tông 272
Đạo đức với Mật tông 214
Tâm trí khẳng định và tâm trí phủ định 261
Ảo vọng - maya 238
Buông xuôi là phủ định và thụ động 255
Triết học - Khoa học - Mật tông 291
Kiểu trí tuệ và kiểu cảm xúc 427
Việc cảm và Suy nghĩ 459
Tâm trí-1 485
Năng lượng trong dục, yêu và nhận biết 712
Kĩ thuật về con mắt thứ ba 750
Thế giới và cái siêu việt 610
Buông xuôi và khai tâm 591
Cuộc sống là nhị nguyên 726
Âm thanh và vô âm 487
Triết lí - ý nghĩ - lời - âm thanh - cảm 516
Tâm trí là bệnh 799
Khai tâm 821
Yêu - Gắn bó và Tự do 1122
Yêu thường và yêu của phật - phần 2 592
Yêu thường và yêu của phật - phần 1 1128
Gia trì và Khoảng cách 537
Xúc phạm và Xem xét 731
Sự đồng nhất 782
Yêu và Thiền 896
Chứng ngộ và định tâm (phần 2) 720
Chứng ngộ và định tâm (phần 1) 926
Định tâm trong cuộc sống 758
Các trung tâm của con người: rốn, tâm, đầu 959
Làm sao tâm trí đạt tới vô trí? 1695
Giận - Sợ 630
Bạo hành - Tham 821
Suy ngẫm, tập trung, thiền 663
Nhạy cảm và đa cảm 897
Bản ngã và cái Ngã 1146
Hình thành bản ngã trẻ em 832
Giác quan 666
Nhị nguyên - bất nhị 779
Nói và Im lặng 814
Chậm lại 949
Bất công 940
Bản ngã và khổ 812
Tích trữ và từ bỏ 726
Nhớ nhận ra 689
Im lặng - Âm nhạc - Lời 626
Thiền và dục 1115
Con đường thiền và con đường yêu 766
Lạc lối 705
Toạ thiền - zazen 535
Thời gian và Vĩnh hằng 577
Tâm trí 501
Tiến tới và Siêu việt 465
Lắng nghe 592
Kỉ luật 490
Đi tìm chân lí 454
Chân lí là gì? 549
Truyền cây nến chân lí 526
Tôn giáo của tâm trí hay tôn giáo của trái tim 485
Tách rời và dửng dưng 848
Thiền và từ bi 519
Biết ơn và đền ơn 585
Không đi theo 805
Bất hạnh và ngu dốt 748
Hạnh phúc và thông minh 913
Mật chú 585
Christ quyển 565
Sinh quyển - Trí quyển 550
Địa quyển 695
Không qui y - chỉ dựa vào nhận biết 593
Sợ là gì? 1319
Ba trạng thái của tâm trí 1518
Bẩy bậc phát triển tâm thức con người 723
Lời cầu nguyện - Phần 3 763
Lời cầu nguyện - Phần 2 636
Lời cầu nguyện - Phần 1 701
Tâm trí là dòng chảy sinh thành không đếm xuể 1706
Gắn bó và sầu não 857
Ham muốn, tâm trí và linh hồn (atman)   807
Giác quan, tâm trí, linh hồn (atman)   587
Chán là nguyên nhân 555
Đạo đức và Thiền 770
Trống rỗng và hư không 675
Tâm trí - Tâm thức 1039
Phép màu 959
Niết bàn – tuyệt diệt 1024
Hiểu về Thiền 818
Văn hoá và Thông minh 1316
Ép buộc và chia sẻ 872
Quyền riêng tư của trẻ em 541
Cuộc sống và mục đích 2067
Con vật, Con người, Điều thiêng liêng 828
Định mênh và Tự do 800
Là con người là gì? 1337
Tâm trí và thời gian 816
Yêu thực và cam kết thực 1022
Cam kết và yêu thông thường 710
Cõi trời 1171
Giáo dục 1333
Kinh nghiệm và việc nói 1284
Im lặng 800
Đền đáp lòng tốt của thầy 730
Tâm truyền tâm 1360
Cúng dường 932
Con mắt thứ ba 885
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 1548
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 919
Pháp thân của Phật 1034
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 1022
Im lặng và ồn ào 1143
Hư không 1167
Tâm thức trong vạn vật 1558
Niết bàn 1512
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 809
Cái một như thế và Đức tín 939
Tính như thế và Đức tín 803
Nói thật và nói dối 1206
A la hán và Bồ tát 821
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 1098
Maya 1233
Logic ba ngả của Phật 963
Tâm trí tập trung và Thiền 1576
Chân Như - Thảnh thơi 1378
Vô tồn tại 1573
Đạo đức và Tôn giáo 2939
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 2083
Trí tuệ và Thông minh 1038
Thiền và Phật 915
Ông có nghe thấy ta hay không? 988
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 1571
Người làm - Nhân chứng 1193
Chứng kiến - Đồng nhất 1321
Cuộc sống và thiền 1796
Li dị 1322
Cuộc sống và logic 1701
Không làm gì so với nhìn vào trong 1390
Ưa thích và chọn lựa 1555
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 1148
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 1675
Học và thu thập tri thức 1340
Sáng tạo 1160
Vô mục đích 1633
Vô hiện hữu 2109
Chia sẻ 1262
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 1570
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 1551
Phương pháp không có tác dụng 1369
Buông xuôi toàn bộ 1385
Kiêu căng và khiêm tốn 1289
Mục đích cuộc sống 2397
Tâm trí và tâm thức 2405
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 2010
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1688
Nhân cách 1661
Thông minh 1589
Trí huệ 1569
Đức tin - Hi vọng - Yêu 1234
Phật và Phật giáo 2383
Vô ham muốn 2649
Luật gia trì 2504
Bốn tầng của bản thể 2769
Bẩy luân xa 2 3902
Năm thể của con người 2761
Người khác và bạn 2652
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 2692
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 2407
Vị kỉ và nhận biết 2503
Vị kỉ 2602
Cái thực và cái không thực 3813
Mãn nguyện 2814
Bốn giai đoạn trưởng thành 2877
Buông xuôi và bản ngã 3329
Nhịp điệu cuộc sống 3064
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2925
Thân thiện - Từ bi 2831
Bốn tầng tâm trí 2783
Ba kiểu người tìm kiếm 2754
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 3112
Ba loại thầy 3162
Nhân cách và tính cá nhân 3027
Từ bi và thông cảm 2719
Ưa thích và gắn bó 2741
Ham muốn - Giận - Khổ 3034
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2944
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 3195
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 3179
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2797
Nghĩa vụ và trách nhiệm 6220
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 3184
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 3523
Chấp nhận và an ủi 3098
Ba giai đoạn của tôn giáo 2856
Tự do và liên thuộc 3140
Ước định và kỉ luật 2747
Thượng đế 3417
Chín tầng tâm thức 4199
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 4340
Bờ bên kia 2766
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 3121
Ham muốn 3025
Tâm linh là gì? 6394
Gắn bó và tách rời 3497
Suy nghĩ và suy tư 12788
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 4017
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 3587
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 3636
Tiểu thừa - Hinayana 4043
Đại thừa - Mahayana 3682
Kim cương thừa - Vajrayana 4103
Sư - monk 3042
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 5043
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 12138
Khổ 3386
Gốc rễ của khổ 5083
Lương tâm - hối hận 4263
Thích và không thích 4386
Ngay lập tức và dần dần 3418
Niềm tin và tin cậy 3381
Nhị nguyên và bất nhị 4680
Phản ánh đúng như thế - tathata 3341
Từ bỏ 3339
Vedant - Tự do khỏi tri thức 3009
Thuần khiết - purity 4323
Ý thức - vô ý thức 5101
Chứng kiến 3567
Tự do 6102
Độc đoán và thẩm quyền 3375
Trả lời sau 24 tiếng 3084
Dửng dưng và Siêu việt 3378
Nổi dậy và buông xuôi 3358
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 5316
Tính chất sannyas 2959
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 3453
Quá khứ, hiện tại và tương lai 4846
Bẩy thể của cuộc sống 3421
Bẩy luân xa 1 5167
Tò mò, truy tìm, đam mê 3477
Mẹ đẻ và người mẹ 3680
Vô ý thức là gì? 8007
Vô nhận biết là gì? 3305
Lời cầu nguyện 2859
Đẹp là gì? 5466
Cảm và uỷ mị 3293
Ám ảnh 3872
Thiền và lời cầu nguyện 3283
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 6117
Kỉ luật và kiểm soát 3537
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 5119
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3924
Ý chí tự do - nô lệ 3945
Phản ứng và đáp ứng 3256
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 3519
Khác biệt cầu nguyện và thiền 3055
Sứ mệnh 3573
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 11582
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập