Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Hư không 300
Tâm thức trong vạn vật 443
Niết bàn 339
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 48
Cái một như thế và Đức tín 177
Tính như thế và Đức tín 80
Nói thật và nói dối 298
A la hán và Bồ tát 70
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 276
Maya 280
Logic ba ngả của Phật 158
Tâm trí tập trung và Thiền 726
Chân Như - Thảnh thơi 425
Vô tồn tại 714
Đạo đức và Tôn giáo 2126
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 886
Trí tuệ và Thông minh 263
Thiền và Phật 157
Ông có nghe thấy ta hay không? 226
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 505
Người làm - Nhân chứng 406
Chứng kiến - Đồng nhất 445
Cuộc sống và thiền 892
Li dị 397
Cuộc sống và logic 627
Không làm gì so với nhìn vào trong 496
Ưa thích và chọn lựa 711
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 286
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 700
Học và thu thập tri thức 308
Sáng tạo 296
Vô mục đích 482
Vô hiện hữu 559
Chia sẻ 327
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 590
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 519
Phương pháp không có tác dụng 455
Buông xuôi toàn bộ 484
Kiêu căng và khiêm tốn 426
Mục đích cuộc sống 989
Tâm trí và tâm thức 964
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 786
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 724
Nhân cách 605
Thông minh 691
Trí huệ 609
Đức tin - Hi vọng - Yêu 473
Phật và Phật giáo 1427
Vô ham muốn 1537
Luật gia trì 1234
Bốn tầng của bản thể 1577
Bẩy luân xa 2 2347
Năm thể của con người 1523
Người khác và bạn 1631
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 1588
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 1417
Vị kỉ và nhận biết 1547
Vị kỉ 1271
Cái thực và cái không thực 2595
Mãn nguyện 1710
Bốn giai đoạn trưởng thành 1817
Buông xuôi và bản ngã 2220
Nhịp điệu cuộc sống 1928
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 1767
Thân thiện - Từ bi 1809
Bốn tầng tâm trí 1737
Ba kiểu người tìm kiếm 1735
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 2078
Ba loại thầy 1944
Nhân cách và tính cá nhân 2076
Từ bi và thông cảm 1707
Ưa thích và gắn bó 1781
Ham muốn - Giận - Khổ 1991
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2012
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 2218
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 2197
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 1825
Nghĩa vụ và trách nhiệm 5137
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 2092
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 2540
Chấp nhận và an ủi 2101
Ba giai đoạn của tôn giáo 1797
Tự do và liên thuộc 2118
Ước định và kỉ luật 1814
Thượng đế 2225
Chín tầng tâm thức 2926
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 3003
Bờ bên kia 1859
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 1966
Ham muốn 2035
Tâm linh là gì? 5156
Gắn bó và tách rời 2516
Suy nghĩ và suy tư 7423
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 2942
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 2679
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 2642
Tiểu thừa - Hinayana 2992
Đại thừa - Mahayana 2672
Kim cương thừa - Vajrayana 3009
Sư - monk 1981
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 3470
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 7237
Khổ 2331
Gốc rễ của khổ 3212
Lương tâm - hối hận 3137
Thích và không thích 3048
Ngay lập tức và dần dần 2292
Niềm tin và tin cậy 2465
Nhị nguyên và bất nhị 3407
Phản ánh đúng như thế - tathata 2199
Từ bỏ 2288
Vedant - Tự do khỏi tri thức 1968
Thuần khiết - purity 3024
Ý thức - vô ý thức 3900
Chứng kiến 2362
Tự do 4359
Độc đoán và thẩm quyền 2341
Trả lời sau 24 tiếng 2160
Dửng dưng và Siêu việt 2312
Nổi dậy và buông xuôi 2337
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 3693
Tính chất sannyas 1864
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 2428
Quá khứ, hiện tại và tương lai 3442
Bẩy thể của cuộc sống 2296
Bẩy luân xa 1 3211
Tò mò, truy tìm, đam mê 2364
Mẹ đẻ và người mẹ 2367
Vô ý thức là gì? 6249
Vô nhận biết là gì? 2196
Lời cầu nguyện 1924
Đẹp là gì? 4416
Cảm và uỷ mị 2272
Ám ảnh 2646
Thiền và lời cầu nguyện 2223
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 4996
Kỉ luật và kiểm soát 2538
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 3883
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 2809
Ý chí tự do - nô lệ 2694
Phản ứng và đáp ứng 2186
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 2423
Khác biệt cầu nguyện và thiền 1998
Sứ mệnh 2534
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 9943
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập