Bạn đang ở: Trang chủ Trích đoạn Nhận biết và chứng ngộ Các khái niệm trong cuộc sống
 
 

Các khái niệm trong cuộc sống

Hiển thị # 
Tiêu đề Lượt xem
Cõi trời 497
Giáo dục 540
Kinh nghiệm và việc nói 620
Im lặng 176
Đền đáp lòng tốt của thầy 167
Tâm truyền tâm 632
Cúng dường 330
Con mắt thứ ba 219
Trực giác, chứng ngộ, vô trí... 826
Giẫm lên đầu Đại Nhật Như Lai 342
Pháp thân của Phật 478
Hiểu là gì và hiểu lầm là gì? 465
Im lặng và ồn ào 513
Hư không 637
Tâm thức trong vạn vật 815
Niết bàn 881
Vì sự thực hay vì quyền lợi gia đình 329
Cái một như thế và Đức tín 437
Tính như thế và Đức tín 319
Nói thật và nói dối 572
A la hán và Bồ tát 305
Lời cầu nguyện - Nhân chứng 531
Maya 548
Logic ba ngả của Phật 412
Tâm trí tập trung và Thiền 974
Chân Như - Thảnh thơi 711
Vô tồn tại 1027
Đạo đức và Tôn giáo 2368
Thời gian tĩnh lặng - Tâm trí chuyển động 1307
Trí tuệ và Thông minh 502
Thiền và Phật 378
Ông có nghe thấy ta hay không? 459
Mục đích cuộc sống - Im lặng, vô ham muốn 783
Người làm - Nhân chứng 613
Chứng kiến - Đồng nhất 705
Cuộc sống và thiền 1151
Li dị 678
Cuộc sống và logic 874
Không làm gì so với nhìn vào trong 716
Ưa thích và chọn lựa 927
Tại sao mọi thứ biến thành cái đối lập của nó? 495
Suy nghĩ tạo ra cuộc sống 969
Học và thu thập tri thức 559
Sáng tạo 523
Vô mục đích 837
Vô hiện hữu 940
Chia sẻ 593
Người trở lại một lần - Người không trở lại - A la hán 893
Người chiến thắng dòng chảy (Tu đà hoàn) 831
Phương pháp không có tác dụng 709
Buông xuôi toàn bộ 760
Kiêu căng và khiêm tốn 682
Mục đích cuộc sống 1405
Tâm trí và tâm thức 1413
Vật chất - Tâm trí - Thực tại 1083
Giác quan bên ngoài và giác quan bên trong 1076
Nhân cách 875
Thông minh 966
Trí huệ 904
Đức tin - Hi vọng - Yêu 714
Phật và Phật giáo 1705
Vô ham muốn 1873
Luật gia trì 1562
Bốn tầng của bản thể 1952
Bẩy luân xa 2 2741
Năm thể của con người 1885
Người khác và bạn 1929
Nhớ cái ta khác gì với chứng kiến? 1916
Nội suy xét khác gì với nhớ cái ta? 1719
Vị kỉ và nhận biết 1855
Vị kỉ 1578
Cái thực và cái không thực 3010
Mãn nguyện 1982
Bốn giai đoạn trưởng thành 2104
Buông xuôi và bản ngã 2504
Nhịp điệu cuộc sống 2202
Ý nghĩ - Vật - Hiện hữu 2100
Thân thiện - Từ bi 2100
Bốn tầng tâm trí 2010
Ba kiểu người tìm kiếm 2033
Thời gian - Ham muốn - Nhu cầu 2387
Ba loại thầy 2266
Nhân cách và tính cá nhân 2366
Từ bi và thông cảm 1991
Ưa thích và gắn bó 2047
Ham muốn - Giận - Khổ 2298
Thành tâm - Tình bạn, tình yêu - Từ bi 2300
Triêt lí - Logic - Thơ ca - Tôn giáo - Nghệ thuật 2493
Cõi bên kia - Dốt nát - Chứng ngộ 2523
Người chứng ngộ - Thầy - Cứu tinh 2131
Nghĩa vụ và trách nhiệm 5473
Con đường khẳng định - Con đường phủ định 2382
Như trẻ con và tính trẻ con - lão suy 2829
Chấp nhận và an ủi 2382
Ba giai đoạn của tôn giáo 2058
Tự do và liên thuộc 2445
Ước định và kỉ luật 2067
Thượng đế 2535
Chín tầng tâm thức 3283
Chu kì bẩy năm của cuộc sống 3425
Bờ bên kia 2134
Hoài nghi - Tin tưởng - Đức tin - Tin cậy 2274
Ham muốn 2301
Tâm linh là gì? 5511
Gắn bó và tách rời 2818
Suy nghĩ và suy tư 8948
Ảo vọng là hình bóng của Brahman 3210
Độ thứ chín: 9- quyền năng - bala 2923
Độ thứ mười: 10- nhận biết - ghyana 2910
Tiểu thừa - Hinayana 3287
Đại thừa - Mahayana 2981
Kim cương thừa - Vajrayana 3296
Sư - monk 2252
Hoan lạc - Hạnh phúc - Vui vẻ - Phúc lạc 3881
Cô đơn và một mình - loneliness and aloneness 8062
Khổ 2616
Gốc rễ của khổ 3704
Lương tâm - hối hận 3460
Thích và không thích 3394
Ngay lập tức và dần dần 2614
Niềm tin và tin cậy 2715
Nhị nguyên và bất nhị 3794
Phản ánh đúng như thế - tathata 2568
Từ bỏ 2623
Vedant - Tự do khỏi tri thức 2253
Thuần khiết - purity 3346
Ý thức - vô ý thức 4247
Chứng kiến 2707
Tự do 4656
Độc đoán và thẩm quyền 2618
Trả lời sau 24 tiếng 2421
Dửng dưng và Siêu việt 2596
Nổi dậy và buông xuôi 2630
Tin cậy (trust), tin tưởng (believe), đức tin (faith) 4147
Tính chất sannyas 2144
Khoa học-Nghệ thuật-Tôn giáo: Sống-Yêu-Chết 2726
Quá khứ, hiện tại và tương lai 3804
Bẩy thể của cuộc sống 2603
Bẩy luân xa 1 3678
Tò mò, truy tìm, đam mê 2701
Mẹ đẻ và người mẹ 2636
Vô ý thức là gì? 6720
Vô nhận biết là gì? 2496
Lời cầu nguyện 2203
Đẹp là gì? 4717
Cảm và uỷ mị 2546
Ám ảnh 2962
Thiền và lời cầu nguyện 2524
Cá tính - Bản ngã - Cá nhân - Cái ta 5301
Kỉ luật và kiểm soát 2818
Tri thức - khôn ngoan - hiểu biết 4248
Dốt nát - Tri thức - Hồn nhiên 3129
Ý chí tự do - nô lệ 3034
Phản ứng và đáp ứng 2484
Văn minh - Văn hoá - Tôn giáo 2700
Khác biệt cầu nguyện và thiền 2266
Sứ mệnh 2798
Hãy sống trong vui vẻ ngay giữa người ghét 10456
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập