Về  website

Oshovietnam.org là website chia sẻ những tác phẩm của bậc thầy chứng ngộ Osho cùng một số tư liệu về nghiên cứu tâm linh của cộng đồng những người yêu mến Osho Việt Nam, nơi gặp gỡ và chia sẻ của những người bạn.

 

OSHO

 
 
 
 
 
 

Sách  - Cách sống có ý thức

 
 

Sách  - Bài nói cho người tìm kiếm

 
 

Trích  - Nhận biết và chứng ngộ

Cái một như thế…

Cái một như thế và Đức tín   Cái một như thế... nó là chiều đặc biệt mà Phật Gautam đã mở ra. Không ai trước ông ấy đã bao giờ nói...

Đọc tiếp

Dốt nát - Tri…

Cái hiểu của tôi là thầy coi hồn nhiên như đối lập với tri thức - nhưng về dốt nát thì sao? Những người không có tri thức thường bị...

Đọc tiếp

Thầy và đệ tử

Đệ tử cần guru, guru có cần đệ tử không?   Guru tồn tại chỉ bởi vì đệ tử cần thầy. Guru không tồn tại từ phía của bản thân guru; đó...

Đọc tiếp

Trích  - Cuộc sống, tình yêu, tiếng cười

Từ bi không phải…

Từ bi là việc nở hoa tối thượng của tâm thức. Nó là đam mê được thoát ra từ mọi bóng tối, nó là đam mê được giải phóng khỏi...

Đọc tiếp

Phục vụ bản thân…

Phục vụ bản thân mình khó làm sao... Phật ngụ ý gì bởi điều đó? Ông ấy ngụ ý nhận biết khó làm sao - bởi vì đó là việc phục...

Đọc tiếp

Từ bi là thông…

Điều thứ ba: từ bi là thông minh nhưng không phải là trí năng. Khi thông minh được giải phóng khỏi mọi dạng, khỏi mọi dạng logic, khi thông minh...

Đọc tiếp

Trích  - Công phu và nguyên lý

Sankhya và Yoga

Ấn Độ đã thừa nhận chỉ hai kỉ luật dẫn tới biết chân lí của cuộc sống. Một kỉ luật được gọi là sankhya. Sankhya nghĩa là nếu bạn nhận...

Đọc tiếp

Về toạ thiền

Về toạ thiền   Daikaku nói, Vô trí không gắn với hình tướng; việc tách bạch với hình tướng là đặc tính của thực tại. Trong bốn phương thức tiến hành –...

Đọc tiếp

Thiền và Phương pháp

Cho nên điều đầu tiên: người trí thức có thái độ rất bản ngã, hay sinh sự, bao giờ cũng sẵn sàng bắt đầu đấu khẩu. Điều đó là không...

Đọc tiếp

Sách  - Tác giả khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài  mới nhất

Bài  xem nhiều

Đăng  nhập